PixelImage

Höjda tomträttshyror slår hårt

2016-11-15

De nya taxeringsvärdena för år 2018 kommer att medföra stora hyreshöjningar för de som bor i hus med tomträtt. Det visar den prognos som Villaägarna låtit SCB ta fram.

Porträtt Lena Södersten, Villaägarnas tomträttsexpertSveriges Radio rapporterar idag om den prognos som SCB tagit fram på Villaägarnas uppdrag. Där framgår att höjda taxeringsvärden 2018 leder till kraftigt höjda avgifter för de som bor i småhus med tomträtt.

– Som tomtägare får man räkna med höjningar med det är omöjligt att inse vilka höjningar det blir. Det brukar ta både kommunpolitiker och villaägare på sängen. Det här är den största höjningen på tio år och det kommer att slå hårt, säger Villaägarnas förbundsjurist Lena Södersten (bilden).

Lena Södersten anser att en lagändring behövs. Det finns ett färdigt förslag till hyrestak som skulle lösa problemen i de flesta kommuner. Frågan ligger hos justitieminister Morgan Johansson.

Lena Södersten i Ekot: Avgifter höjs rejält för villäagare som hyr tomten

Höjningen kommun för kommun

Mer om tomträtt och taxeringsvärden

Kraftigt höjda taxeringsvärden höjer fastighetsskatten

Tomträtter - en otrygg boendeform