PixelImage

Tomträttshyran höjs med 900 %

2017-04-18

Det behövs ett hyrestak för tomträttshavare: Jan som bor med tomträtt och hyr av Statens fastighetsverk, SFV, som nu vill höja tomträttshyran med 900 %! Avsaknaden av hyrestaket kommer också bli märkbar vid 2018 taxeringsvärdeshöjningar på småhus.

Från att ha betalat 4 000 per år vill SFV höja tomträttshyran till 40 500 kr. SFV grundar sitt krav på en värdering av marken på 1 350 000 kr. Eftersom Jan inte har accepterat kravet har SFV stämt Jan. Jan kan inte komma ifrån en kraftig hyreshöjning genom att friköpa marken eftersom SFV inte vill sälja. Det gör situationen än mer orimlig.

Inget hyrestak och taxeringsvärdeshöjningar under 2018

Lena Söderlund- Det behövs en lagändring som skyddar tomträttshavare mot orimliga hyreshöjningar säger Lena Södersten, förbundsjurist hos Villaägarna. Min erfarenhet är att detta är en av de största höjningarna i landet och att SFV maximerar hyran.

En statlig utredning kom med ett förslag till hyrestak för några år sedan och hade det skyddet funnits på plats hade hyran blivit ca 11 500 kr, ungefär i nivå med vad som skulle gälla med Stockholms stad som fastighetsägare. I opposition drev socialdemokraterna ett krav på lagändring som skyddar enskilda. I regeringsställning har Morgan Johansson, som är ansvarig minister inte gjort något åt detta.

- Det här är extra olyckligt med tanke på de taxeringsvärdehöjningar som väntar på småhus vid nästa taxering 2018 säger Lena Södersten. Då kommer betydligt fler att drabbas.

Tomträtt upplåts av stat och kommuner

Det är bara staten och kommunerna som får upplåta tomträtt. Det finns cirka 40 000 kommunala tomträtter i landet och staten har relativt få. Kommunerna utgår i allmänhet från marktaxeringsvärdet istället för att göra en marknadsvärdering. Jans marktaxeringsvärde är 819 000 kr och om Stockholms stad hade ägt marken hade medlemmens hyra hamnat på ca 11 500 kr istället för 40 000 kr. Det är ungefär den nivå som gäller i Botkyrka och på Ekerö där Stockholms stad äger tomträttsmark. Alla kommuner säljer marken men sedan kan priset variera och i Stockholm hade det kostat cirka 410 000 kr, 50 % av marktaxeringsvärdet. 

Läs mer om ärendet i Uppsala Nya Tidning "Hyran höjdes med 900 procent"