PixelImage

Nya amorteringskrav 2018 - Köpa nu eller hoppas på prisfall?

2017-12-06

Regeringen beslutade förra veckan att Finansinspektionen ska gå vidare med ett skärpt amorteringskrav. Kravet innebär att hushåll med lån högre än 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera ytterligare en procentenhet. Villaägarnas boendeekonom ger tips hur du som planerar köpa ny bostad kan resonera inför ditt köp.

1. Hur kan priserna påverkas?

Tidigare amorteringskrav har haft en relativt måttlig påverkan, utlåningen har minskat från 8,9% till 7,2% i årsökningstakt. Det är troligt att även det nya kravet kommer att en dämpande effekt. Effekten kan dock variera beroende på hur dyra husen är i förhållande till bruttoinkomsterna. Människor som tidigare lagt bud på ”lite dyrare hus” kommer förmodligen i högre utsträckning lägga bud på ”aningen billigare hus”. När många agerar på samma sätt kan det leda till att priserna dämpas på vissa hus, medan det motsatta händer på andra. Nettoeffekten av förslaget är därför inte alls given.

2. Beror dagens prisfall på amorteringskravet?

Många mäklare talar just nu om fallande bostadspriser. Villaägarnas boendeekonom Håkan Larsson tror inte att det förstärkta amorteringskravet har påverkat prisnedgången. Kravet har trots allt ännu inte införts. Prisfallet beror enligt honom primärt på att det under senare tid byggts väldigt många flerbostadshus av en viss typ. Och när utbudet överstiger efterfrågan faller priserna.

3. Ny på marknaden? Ha is i magen.

Amorteringkravet kan komma att förstärka en prisnedgång. Och det är ju något köpare bör ha i åtanke. Är man exempelvis ung och ska ge sig in på bostadsmarknaden kan det vara läge att ha lite ”is i magen”. En bostad som idag kostar 3 000 000 kr kan mycket väl kosta 2 700 000 kr om ett halvår eller år.

4. Låg reporänta fortsätter spela in 

Det är dock genuint svårt att i förväg veta hur priserna kommer att reagera på det nya amorteringskravet. En del priser kan pressas ner, medan andra pressas upp. Man får inte heller glömma att reporäntan ännu är låg samtidigt som det råder högkonjunktur. Dessa faktorer talar inte för ett prisfall. Så siktar man på att köpa ett hus där lånet förmodligen blir högre än 4,5 gånger bruttoinkomsten, och absolut vill undvika amorteringskravet, bör man köpa innan den 1 mars 2018.

Håkan Larsson, boendeekonom Villaägarnas RiksförbundFrågor om ditt nästa bostadsköp? 

Har du som medlem frågor kring detta får du gärna kontakta Villaägarnas boendeekonom Håkan Larsson.