PixelImage

Orättvis beskattning av bostäder

2012-04-12

Regeringens förslag i veckan om att ensidigt sänka skatten på lägenheter innebär att småhusägare får betala mer än fem gånger så mycket i skatt per år. Det konstaterar Villaägarnas Riksförbund mot bakgrund av dagens förslag från regeringen. Samtidigt är det en framgång för förbundet att schablonavdraget för uthyrning av bostad i andra hand höjs. 

<p><img title="Joacim Olsson, vice förbundsdirektör" src="/Global/Bilder/Personer/joacim_olsson_2.jpg" alt="Joacim Olsson, vice förbundsdirektör" width="110" height="164" /></p> <p class="caption">Joacim Olsson</p>120floatLeft
- Det finns inget logiskt skäl till varför t.ex. barnfamiljer som ju oftare väljer att bo i hus ska betala mer skatt för sitt boende. Ändå väljer regeringen att förstärka den skattediskriminering som redan är, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör Villaägarnas Riksförbund.

 

En sänkning av fastighetsskatten från nuvarande 0,4 till 0,3 procent och ett sänkt tak till 1200 kr för bostadsrätter samtidigt som inget görs åt att småhusägare betalar 6825 kronor är oacceptabelt anser Villägarnas Riksförbund.

- Varför ska en radhusägare i exempelvis Skellefteå betala fem gånger så hög skatt som den som äger en lyxvåning på Strandvägen i Stockholm? Det är dags att skapa likformighet i beskattningen mellan bostadsrätter och småhus men regeringen gör tvärtom, säger Joacim Olson.

Enligt SCB bor 54 procent av alla barn i småhus och bland flerbarnsfamiljer är procentsatsen närmare 70 procent. Många barnfamiljer bor i hus som redan slagit i taket för fastighetsskatt (6825 kr) och betalar därför nästan 600 kronor i månaden i fastighetsskatt utöver de energiskatter man får betala som husägare. Samtidigt betalar den som bor i bostadsrätt i centrala delar av storstäderna idag 1400 per år och med regeringens förslag 1200 kronor per år.

- Förslagen att slopa fastighetsavgiften de första 15 åren efter att en bostad byggts och att höja schablonavdraget för uthyrning av bostad i andra hand till 40 000 kronor är vällovliga. Men tyvärr har ett hushåll som bor i ett 15 år gammalt småhus ingen nytta av något av de förslag som regeringen levererat idag, säger Joacim Olsson.

Läs mer

Några av Villaägarnas aktuella framgångar