PixelImage

Överutspädd träolja ger inga fördelar

2017-05-04

Nu när det våras köper vi mer träolja i handeln. Den används för att impregnera altaner, verandor och trädgårdsmöbler.

Inoljning av altantrall.

Träolja består av en blandning av olja och lösningsmedel. Det vanligaste är att vatten eller lacknafta används som lösningsmedel. Torrhalten, det vill säga hur stor andel olja som finns i de olika produkterna, varierar kraftigt. I vissa produkter anges inte torrhalten.

- Många är därför inte medvetna om hur mycket ren olja de egentligen får för pengarna och utgår nog vid köpet mest från vilken volym förpackningen totalt rymmer och vad förpackningen kostar. De tänker inte på att en burk med trallolja kan innehålla hela 90 procent lösningsmedel, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarnas Riksförbund.

Fast hur mycket olja som det egentligen är i burkarna, kan vara svårt att avgöra. Ibland går det inte att utläsa och då blir det som att köpa "grisen i säcken".

Oljan blir inte bättre av att burkarna innehåller så mycket som 90 procent vatten eller lacknafta. Däremot blir impregneringen av träet sämre. Ligger torrhalten mellan uppskattningsvis 30 och 50 procent, kan oljan däremot tränga in i träet ordentligt. Det är dock svårt att säga var den övre gränsen för lämplig torrhalt ligger, men med alltför hög torrhalt kan träet bli kletigt.

- Överutspädda träoljor gör även att du får lägga ner mer arbetstid för att stryka på samma mängd olja och kräver fler strykningar än med en mer högkoncentrerad träolja, säger Johan Smeds.

Miljöpåverkan ligger inte heller i topp för överutspädda träoljor. De kräver ju i praktiken transport av lösningsmedel som det inte finns behov av. Är de lacknaftabaserade, andas du dessutom i dig mer lacknaftaångor, när du man stryker på dem.