PixelImage

Regleringar ska inte styra bolånekunder att binda räntan

2017-03-20

Krisdemokraterna är rätt ute när de pekar på det orimliga i att banker ger amorterande och lågt belånade högre ränta än skuldsatta kunder. Istället bör lågt skuldsatta kunder få lägre ränta, vilket skulle ge sunda incitament för både banker och kunder. 

Det säger Villaägarnas Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef och Håkan Larsson, boendeekonom i en replik till KD:s Jakob Forssmed  i Dagens Industri.

Bakgrunden är  en debatt mellan KD:s tf partiledare Jakob Forssmed i Dagens Industri där  Läs slutreplik 21 mars i Dagens Industri av Jakob Forssmed (KD)

Villaägarna var kritiska till att tvinga in kunderna i bundna räntor. Det är inget som behöver regleras. I samma stund som marknadsräntorna börjar röra sig uppåt, kommer människor i större utsträckning att binda sina lån. Det strider dessutom mot den fria avtalsbildningen. I sin replik förtydligar Forssmed att han delar Villaägarnas synvinkel.

Systemfel ska lösas på systemnivå
Är grundproblemet för den finansiella stabiliteten att pengar kostar för lite, bör Riksbanken se över hur de sätter reporäntan. Är problemet att banksektorn lånar ut för mycket pengar ska bankerna regleras – inte kunderna. Bankskatt kan ha en roll att spela, men det förutsätter att det finns en tydlig koppling till bankens systemrisk; Ju högre risk, desto högre skatt.

Läs debattinlägget i sin helhet, införd i Dagens industri 16 mars 2017

Fel tvinga kunder binda bolånen

 

Artikel uppdaterad 21 mars 2017