PixelImage

Reporäntan kvar på -0,5 procent

2017-12-20

Trots att inflationen nått målet på 2 % och att konjunkturen är stark och sysselsättningen hög behåller Riksbanken reporäntan på -0,5 %. Riksbanken avser inte höja räntan förrän i mitten av 2018 och dessutom fortsätter de köpa statsobligationer, som är en modern form av sedelpress.

Vad innebär detta ur ett boende- respektive samhällsperspektiv? Så här svarar Villaägarnas boendeekonom Håkan Larsson.

Ur ett boendeperspektiv Håkan Larsson, Villaägarna

Riksbankens besked innebär att 3 månaders bolåneräntor kommer att ligga kvar på dagens nivåer ännu en tid. Räntehöjningen närmar sig dock enligt Riksbanken. Dock bör boende förstås ha i åtanke att Riksbanken sällan prickat rätt med sina prognoser, och därför bör man alltid ta det Riksbanken säger med en stor nypa salt. Det mest troliga är ändå att räntan höjs under första halvåret 2018.

Ur ett samhällsperspektiv

Kritiken mot Riksbanken har ökat. Penningpolitiken har under lång tid varit mycket expansiv, dessutom under en högkonjunktur. Ekonomer som Lars Jonung har pekat på att det bygger upp olika ekonomiska och finansiella obalanser, vilket gör att nästkommande lågkonjutur riskerar att bli både djupare och mer allvarlig än vad som annars varit fallet. Andra, bland annat SvD Näringsliv, pekar på att Riksbanken redan ”bränt allt krut”, vilket minskar Riksbankens manöverutrymme vid nästa lågkonjunktur.