PixelImage

Stefan Löfvens bredsida mot landets småhusägare

2018-03-07

Statsminister Stefan Löfven öppnar för att den gamla förmögenhetsskatten ska återinföras. 

I en intervju i Aftonbladet den 3 mars säger Stefan Löfven:

”Vi håller som sagt på att se över vi ska göra detta, men det är ingen tvekan om att de som har det allra bäst ställt, de kan bidra mer än de gör i dag.” 

Men de som drabbas av en återinförd förmögenhetsskatt är inte de som har det ”allra bäst ställt”. De som drabbas är helt vanliga familjer som bor i hus med taxeringsvärde över 3 miljoner.

Håkan Larsson, boendeekonom Villaägarnas Riksförbund- Ett återinförande skulle öka boendebeskattningen för en småhusfamilj med taxeringsvärde på 4 miljoner från 7 812 kr till 22 812 kr. Vid ett taxeringsvärde på 5 miljoner kr hamnar boendebeskattningen på 37 812 kr. Det skulle bli extremt kännbart, inte minst för landets barnfamiljer säger Håkan Larsson boendeekonom på Villaägarnas Riksförbund.

Återinförs dessutom den gamla fastighetsskatten, som SNS Konjunkturråd förespråkade på DN-debatt, hamnar boendebeskattningen på 55 000 kr vid ett taxeringsvärde på 4 miljoner, respektive 80 000 kr om taxeringsvärdet ligger på 5 miljoner kr.

- Villaägarna kräver Stefan Löfven på besked inför valet. Vill Socialdemokraterna höja boendebeskattningen för landets småhusägare? avslutar Håkan Larsson.