PixelImage

Stor skillnad i avgifter för att ansöka om avlopp i Värmlands kommuner

2017-08-28

Villaägarnas kartläggning visar att det är stor skillnad i avgifterna för att ansöka om avlopp i Värmlands kommuner. Handläggandet för att godkänna installation av WC med sluten tank kostar 4 960 kronor i Hammarö, men bara 1 900 kronor i Karlskoga och Storfors kommun. Skillnaden är över 3 000 kronor för samma tjänst. Det är med andra ord mer än 160 % dyrare i Hammarö. 

- Det är svårt att förstå hur det kan skilja så mycket i pris, säger Anna Werner, Anna Werner Villaägarnasamhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Skillnaderna i tillståndsavgift är visserligen stora, men tillståndsavgiften utgör bara en liten del av den ekonomiska belastningen på småhusägarna. Fastigheter som inte är anslutna till något kommunalt VA-nät har en enskild avloppsanläggning, (enskilt avlopp). Havs- och vattenmyndigheten, (HaV) har satt som mål att 50 000 av landets enskilda avlopp ska inventeras varje år.

Många småhusägare är oroliga

Ungefär hälften av avloppen måste åtgärdas eller bytas ut då de är för gamla och/eller inte uppfyller kommunens krav på miljö och hälsa. Villaägarna har märkt ett ökat intresse för frågan om enskilda avlopp. Många småhusägare är oroliga för att de inte ska klara de omfattande investeringar som krävs. Att åtgärda eller helt byta ut sin enskilda avloppslösning kostar runt 50 000 - 200 000 kronor. Villaägarna räknar med att småhusägarna med nuvarande lagstiftning behöver åtgärda avlopp för mellan 1 och 5 miljarder kronor per år.

- Landets småhusägare står för en ytterst liten del av den kväve och fosfor som når Östersjön. Det är inte rimligt att de ska stå för en så stor del av kostnaden för att förhindra övergödningen. Det finns betydligt värre miljöbovar. Det behövs incitament till teknikutveckling och lagar som reglerar utsläpp av bakterier och mikroorganismer från enskilda avlopp, istället för som idag kväve och fosfor, säger Anna Werner.