PixelImage

Bygga attefallshus? Vänta in nya reglerna!

2017-10-04

Nu pågår utredning för att attefallshuset ska bli ännu större, från 25 kvm till 30 kvm. Det tycker vi på Villaägarna är ett väldigt bra förslag! 

När attefallshuset introducerades 2014 - som ett bygglovsfritt hus som också var ett möjligt permanentboende - så var prognoserna för antalet som skulle byggas optimistiska. Byggboomen uteblev dock. Enligt Boverket har det under de två senaste åren bara skickats in omkring 2 000 ansökningar till kommunerna.

En attraktivare riktig bostad på 30 kvm 

För få fart på byggandet vill därför nu regeringen med bostadsminister Peter Eriksson i spetsen göra attefallshuset större. Enligt utredningsuppdraget, som bostadsministern redan i våras gav till Bolagsverket, så ska den totala arean för byggnaderna på en villatomt fortsätta vara 40 m², men att fördelningen mellan byggnaderna föreslås bli mer flexibel, t ex 30 + 10 m² istället för dagens 25 + 15 m². På så sätt kan ett enskilt hus – attefallshuset –bli max 30 m². Senast den 30 april 2018 ska Boverket redovisa utredningen för regeringen.

Bra att se småhus som lösning på bostadsbrist

Jakob Eliasson- Större attefallshus kan vara positivt, eftersom det gör att de lämpar sig bättre för ett mer varaktigt boende. Men om befintliga friggebodar måste krympas för att den totala byggytan inte ska överstiga 40 kvm så lär effekten av en sådan reform bli begränsad. Icke desto mindre är det positivt att bostadsministern tycks se småhusen som en del av lösningen på bostadsbristen, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund.

Nuvarande regler - attefallshus 

För att få bygga ett attefallshus måste du först göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Huset ska placeras i ditt bostadshus omedelbara närhet. Det går bra att bygga flera attefallshus men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter, och vill du bygga närmare än 4,5 till grannens tomtgräns måste du ha grannens medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt.

Nuvarande regler - friggebod 

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Mer om vad som gäller för attefallshus och friggebod

Källa: boverket.se, regeringen.se
Text: Björn Nordlund