PixelImage

SvD Debatt: ”Justitieministern måste lösa problemen för tomträtt”

2017-11-16

Regeringen bör förverkliga framtagna förslag för tomträtter. Dagens stora brister  i regelverket för tomträttshyror och lapptäcke av kommunala regler föder en osäkerhet som medför  onödiga risker för både boende och byggare. 

SvD Debatt: 16 november 2017

Tillsammans med representanter från Riksbyggen, HSB Riksförbund, Bostadsrätterna går Villaägarnas förbundsjurist Lena Södersten ut i en debattartikel i Svenska Dagbladet 16 nov.

Sedan flera år har regeringen har en färdig utredning på sitt bord som föreslår just detta: ett tak för tomträttshyror för bostäder, som är proportionellt mot det taxerade markvärdet. Taket behöver kompletteras med en utjämningsregel som jämnar ut kraftig markvärdestegring över tid. Det behövs också en övergångsregel för som varsamt slussar över tomträttshavarna från nuvarande avgäldsnivåer till de som gäller med de nya reglerna.

Nu är det hög tid att regeringen och justitieminister Morgan Johansson löser problemen som finns med dagens modell för tomträtter.

SvD Debatt 16 november 2017 ”Justitieministern måste lösa problemen för tomträtt”