PixelImage

Tomträtter får för höga taxeringsvärden

2017-02-14

- Om taxeringsvärdet för en tomträtt ska spegla 75 % av marknadsvärdet måste man ta hänsyn till att det finns en värdeskillnad mellan tomträtter och friköpta småhus. Det kräver en lagändring säger vår förbundsjurist Lena Södersten.

Bild på två lika villor men som har olika taxeringsvärden.

Tänk dig att det står två likadana småhus bredvid varandra. Det ena är en tomträtt med en årshyra till kommunen på 25 000 kr. Det andra är ett ägt småhus där husägaren inte betalar någon hyra.

Om du var köpare, vilket småhus skulle du betala mest för? Det ägda småhuset förstås. Men värdeskillnaden mellan tomträtten och det ägda småhuset beaktas inte i taxeringsvärdet. Att det finns en värdeskillnad bekräftar även Skatteverket, som inför förra småhustaxeringen gallrade bort köp av tomträtter där det fanns en värdeskillnad på minst 10 %.

Vi vill ha lagändring

Villaägarna har drivit på för en lagändring. När finansministern nyligen fick en fråga om detta i riksdagen svarade hon att hon inte är beredd att ändra den grundläggande principen att taxeringsvärdet ska spegla 75 % av marknadsvärdet.

Ta hänsyn till värdeskillnaden

- Finansministern har inte förstått problemet. Om taxeringsvärdet för en tomträtt ska spegla 75 % av marknadsvärdet måste man ta hänsyn till att det finns en värdeskillnad mellan tomträtter och friköpta småhus. Det kräver en lagändring. Annars blir effekten att tomträttshavarens hyra och friköpspris beräknas på ett "för högt" taxeringsvärde, säger Lena Södersten.