PixelImage

Tunt med besked om Halmstads chockhöjda tomträttshyror

2017-11-17

Hundratalet Halmstadbor fick vänta förgäves på klara besked från politikerna om kommunens prissättning för tomträttshyror och friköpspriser. Villaägarna fortsätter därför att driva på för att Halmstads kommun ska se över sina regler. Vi arbetar även för en ändrad lagstiftning för att öka tryggheten för landets alla tomträttshavare.

svt.se: Fortsatt strid om tomträttshyra 
expressen.se: Christinas hyra ökar med 640 % 

Möte i Halmstad 17 noveber 2017 om chockhöjda tomträttshyror  
Villaägarnas Riksförbund hade bjudit in tomträttshavare och politiker till möte på Halmstads Teater 16 november, för att få svar på vad kommunen gör för att stoppa de chockhöjningar som väntar för tomträttshavare i Halmstad från årsskiftet. 

Få konkreta löften för tomträttshavare
Det enda konkreta löftet närvarande politiker, Jenny Axelsson (C) och Anders Rosén (S) gav var att tomträttshavarna kommer få betala tomträttshyran månadsvis, samt att de ska undersöka hur hanteringen på kommunen gått till efter kritik om dåligt bemötande.  Innan mötet tyckte kommunen att tomträttshavarna ska betala hyran halvårsvis i förskott, vilket för Christina Holmqvists del skulle innebära drygt 36 000kr före jul, vilket naturligtvis är orimligt. 

Men i själva sakfrågan, vad Halmstad kommun är beredd att göra för att stoppa de chockhöjda tomträttshyrorna gavs inga klara besked eller löften. Politikerna gav inte heller några besked om de är beredda att sänka sitt höga friköpspris så att det blir möjligt för småhusägarna att köpa sig fria. Vid mötet berättade en tomträttshavare att han inte fick låna till friköp redan för 10 år sedan och nu har både Christina Holmqvist och Jenny Johannesson nekats ytterligare lån. Därmed blir det viktigt att kommunen ser över sina hyresregler och sänker friköpspriset.

Nödvändiga åtgärder i Halmstad
Villaägarnas anser att Halmstads kommun måste se över dagens hyresregler och sätta ett tak för hyreshöjningarna samt stoppa chockhöjningarna 2018. Kommunen bör också sänka priset på friköp till 50 % av marktaxeringsvärdet. 

Läs mer 

Villaägarna vill ändra lagen för att skydda tomträttshavare! 
Tomträtter: Tuffare låneregler – gör det svårare att friköpa 
Om tomträtter 
Kickis tomt blir 600 procent dyrare över en natt 

Har du frågor om tomträtter i din kommun?  

Kontakta Villaägarnas förbundsjurist Lena Södersten 073-582 93 49 eller lena.sodersten@villaagarna.se