PixelImage

Vildsvins- och rådjursskrämmor fungerar inte

2017-09-08

Allt fler drabbas av skador från rådjur och vildsvin i sina trädgårdar. I handeln är det vanligt med olika typer av rådjursskrämmor. De ska enligt försäljarna få bort djuren genom ljud eller ljus. Dock fungerar skrämmorna dåligt mot rådjur och vildsvin.

Bild på ett rådjur.
Villaägarna har låtit professor Petter Kjellander vid Sveriges Lantbruksuniversitet titta på en av de skrämmor, som har flest funktioner. Skrämman består av en rörelsesensor kopplad till en radio och lampa. När något rör sig i närheten av skrämman, sätts radion på och lampan tänds. Då är det tänkt att djuren ska bli så rädda att de ger sig av. Men att köpa en sådan typ av skrämma är inget som professor Petter Kjellander rekommenderar.

- Djur som besöker villaträdgårdar är ofta orädda och rör sig obekymrat bland människor och bilar och är vana vid ljud och ljus. Att dessa djur skulle låta sig skrämmas av en radio är knappast troligt. De kanske blir rädda första gången, men sen lär de sig snabbt att det inte utgör någon fara, säger Petter Kjellander, professor Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vad kan man då göra för att rädda sin trädgård?

Vi frågade Villaägarnas trädgårdsexpert Henrik Bodin.

- Vill man rädda sin trädgård, kan man sätta upp staket eller en tät häck som är minst 150 cm hög runt tomten och grindar vid infarter. Man kan även sätta upp nät kring rabatter och land. Det viktigaste är att djuren inte lär sig att det finns något gott i trädgården utan letar vidare på annat håll, säger Henrik.

Här kan du läsa utlåtandet från Petter Kjellander