PixelImage

Villaägarnas boendekonom: Storbankernas vinster orimliga

2017-02-14

Efter årsboksluten riktar boendeekonom Håkan Larsson kritik mot bankernas höga vinster på lån. En förklaring till vinstökningarna är bristande konkurrens inom banksektorn.

Porträtt Håkan Larsson, boendeekonom

I förra veckan kom bankernas kvartalsrapporter och årsbokslut. De visar att bankernas vinster på lån – det som kallas räntenettot – stigit kraftigt. För de fyra storbankerna låg räntenettot år 2016 på 115 miljarder kr.

Rekordhöga marginaler

På torsdagen presenterade även Finansinspektionen bankernas bolånemarginaler, dvs den bruttovinst en bank har på ett bolån. Dessa marginaler har i snitt legat på 0,92 % sedan Finansinspektionen började mäta - men har under senare år accelererat och ligger nu på 1,73 % - vilket är "all time high".

Villaägarnas boendeekonom Håkan Larsson (bilden) riktade med anledning av detta skarp kritik mot de höga vinsterna i bland annat Rapport. Rapport intervjuade även Finansinspektionens chefsekonom Henrik Braconier, som menade att det är viktigt att bankerna är lönsamma. Detta har väckt en del reaktioner. På vems sida står egentligen Finansinspektionen?

Bristande konkurrens

Naturligvis ska svenska banker vara välkapitaliserade, för att på så sätt kunna stå emot ekonomiska tsunamis. Men är det rimligt att bankerna ökar sina räntenetton på bolån i den takt som nu sker? Håkan Larsson menar att de kraftigt ökade vinsterna snarare är ett tecken på den bristande konkurrensen på bankmarknaden.

Håkan Larsson har haft möte med bland andra finansmarkandsminister Per Bolunds sakkunniga för att påtala problemen. Med anledning av de nya siffrorna kommer han följa upp detta. Konkurrensen måste stärkas och insynen för kunden måste bli bättre. Idag kan en bank "straffa ut" en bolånekund med högre bolåneränta om denne inte vill köpa deras dyra helhetspaket i form av försäkringar och fonder. Det tycker inte Villaägarna är rimligt.

Villaägarna i media: Kritik mot bankernas höga vinster

Håkan Larsson kommenterade bankernas vinster i SVT Rapport den 9 februari. Då sa han bland annat att bankernas räntenetton och bolånemarginaler är orimliga (inslaget kan inte längre visas då SVT tagit bort det).

SvD: Så många miljarder tjänar bankerna på dina bolån

SVT Nyheter: 92 miljarder i vinst för storbankerna

Och om ränteläget på bolånemarknaden

Räntekollen: Här hittar du bäst och sämst ränta