PixelImage

Villaägarnas lobbyarbete gör skillnad

2017-03-21

I slutet av januari uttalade sig bostadsminister Peter Eriksson positivt om att sänka reavinstskatten för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Regeringen har också gett Statskontoret i uppdrag att utreda hur uthyrning av privatbostäder kan stimuleras. Ett förslag är att införa ett stöd för ombyggnad som syftar till att kunna hyra ut en del av bostaden.

 Bild på ett villaområde.

Steg i rätt riktning

- Det här är steg i rätt riktning och visar att vårt arbete ger resultat. Bostadsministern har uppenbarligen tagit till sig av våra argument när han öppnar för en sänkning av reavinstskatten. Att underlätta uthyrning av privatbostäder är också en god tanke, eftersom det kan skapa fler bostäder och leda till att vi utnyttjar bostadsbeståndet effektivare, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Den norska modellen

Men det finns mycket mer att göra för att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden, menar Jakob Eliasson, och pekar på den så kallade Norska modellen.

- När vi träffade Statskontoret och diskuterade fördelarna med att öka uthyrningen av privatbostäder presenterade vi en rad andra konrekta förslag. I Norge kan halva bostadsytan hyras ut skattefritt, vilket gett ett stort utbud av privatbostäder för uthyrning.

Andra förslag som bör utredas vidare är exempelvis att tillåta mer än en inneboende, bostadsbidrag till inneboende och varför inte ett skattegynnat bosparande för unga. Om det är lätt och riskfritt att hyra ut till inneboende kan landets småhusägare vara en stor del av lösningen på bostadsbristen, avslutar Jakob Eliasson.

Läs artikel i DN