PixelImage

Stora rostproblem att vänta på många nya bilmodeller

2015-03-09

Miljontals bilar av nyare årsmodeller riskerar att rosta betydligt snabbare än normalt på grund av undermåliga konstruktioner. Det visar en ny forskningsrapport från KTH som Villaägarna beställt. Orsaken är rostfällor där fukt kan ansamlas i form av plastkåpor som täcker underredet samt ljudisolering med filtmaterial.

Under senare år har allt fler bilmodeller utrustats med plastkåpor som monteras under bilen för att minska luftmotståndet. Problemet är att plastunderredena tenderar att fyllas med smuts, lera, grus, vägsalt och fukt, vilket ger en miljö som ökar risken för rostangrepp. Samma sak gäller filtmaterial bakom skärmar och skumgummiliknande polymerer i balkar.

- Rostskador är dyra att reparera, men när bilarna rostar lättare blir det ännu dyrare eller kortar bilarnas livslängd. I värsta fall påverkas krocksäkerheten. Det bästa hade därför varit om biltillverkarna snabbt såg till att få bort dessa undermåliga konstruktioner. Deras rostskyddsavdelningar måste inse att de här konstruktionerna är olämpliga, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Biltillverkare brukar lämna rostskyddsgarantier av olika omfattning.

- Det lär otvivelaktig bli ett juridiskt efterspel till följd av dessa felkonstruktioner. Bilköpare lär komma att hävda att rostskadorna är bilhallarnas eller biltillverkarnas ansvar enligt konsumentköplagen eller lämnade garantier, säger Ulf Stenberg.

Villaägarnas Riksförbunds medlemmar har runt 400 000 personbilar, varav hälften kan uppskattas ha dessa felkonstruktioner. I Sverige kan totalt ett par miljoner bilar beröras av felkonstruktionerna. Det är orsaken till att förbundet tillsammans med Vi Bilägare har anlitat Peter Szakálos, filosofie doktor i korrosionsvetenskap, för att i en forskningsrapport undersöka varför många moderna bilar riskerar att rosta onormalt fort.

Rapport Korrosionsproblem moderna bilar

Mer information om rostproblem på nya bilar

Ulf Stenberg, chefsjurist, telefon +46-70-251 20 90
Henrik Fahlgren, pressansvarig, telefon +46-70-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har 324 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.