PixelImage

Medlemsfråga

Häck på tomtgränsen

Kristina Tuomas 2012-06-20
Juridik
Hej!
Om man har planterat en häck på tomtgränsen mellan två tomter och det är gjort för 30 år sedan.Nu kommer det en ny ägare till den andra tomten och säger att den ska tas bort.Men då är våran åsikt att den ska vara kvar.Den tidigare ägaren har
accepterat att häcken står där.Får den nya
ägaren såga ner häcken utan att vi inte tillåter det?
MVH/Kristina
Medlemsnr. 996742
368 visningar
0 kommentarer

Medlem? Logga in och se svaret nu
Klicka här för att logga in och se expertsvaret direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.
Ej medlem? Se expertsvaret under 24 timmar! Klicka här.

 • Rådgivare svarar

  expert
  expert

  Ämnesområden: Rådgivning

  2012-06-20

  Jag förutsätter i mitt svar att det var du som erhöll medgivande från tidigare ägare av grannfastigheten att planetera häcken på tomtgränsen (och därför kanske delvis även på grannens fastighet), och att du bekostade planteringen av häcken. Under dessa förutsättningar äger du häcken (andra förutsättningar kan ge annat utfall än vad som framgår nedan).

  Svaret på frågan leder till inte helt i alla delar objektivt sett logiska slutsatser. Utrymmet här medger inte att en uttömmande redogörelse lämnas för olika tänkbara utfall. Men med utgångspunkt från vad som antagits som förutsättningar i första stycket, gäller följande.

  Den nye ägaren av grannfastigheten får inte såga ned häcken, utan ditt medgivande. Om han gör det kan han göra sig skyldig till brottslig gärning, ex vis egenmäktigt förfarande eller skadegörelse. Om någon del av häckens stammar står på grannens fastighet, kan man se detta ditt nyttjande av grannens mark som en vederlagsfri nyttjanderätt (dvs. du betalar inget för nyttjandet av grannens mark). Sådant vederlagsfritt nyttjande kan enligt rättspraxis sägas upp med skälig uppsägningstid. Vad som avses med skälig uppsägningstid får avgöras från fall till fall. Möjligen kan i detta fall skälig uppsägningstid vara den tid det tar för dig att plantera en ny häck på din egen fastighet (men knappast att den nya häcken skall väcka sig lika stor som tidigare häck) under den tid på året som plantering av ifrågavarande plantor kan ske.

  Om häckens stammar i och för sig står på din fastighet, men grenar och rötter från häcken tränger i över grannens fastighetsgräns, kan grannne be dig att du beskär häcken i tomtgräns. Om du inte gör detta - vilket inte grannen kan tvinga dig att göra - har grannen rätt att på sin egen bekostnad beskrära häcken avseende de rötter och grenar som tränger in över hans tomt. Han har inte rätt att slänga över de grenar och rötter han rensar bort på din fastighet. Om han beskär häcken så att den skadas eller dör, kan han bli skadeståndsskyldig för detta.

  Om du läser en fråga som någon annan har ställt, tänk då på att svaret kanske inte är tillämpligt i ditt fall, då förutsättningarna kan skilja sig åt.