PixelImage
Sök bland frågor & svar
CWPID:57f9b615-e5d9-e711-8116-0050568464be
Hittar du inte vad du söker efter? Ställ en fråga till våra experter här!

Medlemsfråga

ansvarområden för samfällighetsförening, stadgar och anläggningsbeslut

Anonym 2017-12-05
Samfällighetsservice
Frågor till Villaägarna rörande ansvarområden för vår samfällighetsförening, stadgar och anläggningsbeslut från 1977

Vår samfällighetsförening låter utföra två aktiviteter som inte regleras i stadgar eller anläggningsbeslut; TV-/bredbandstjänster och sophämtning. Kostnaderna ingår i avgiften till samfälligheten.

Fråga 1: Kostnaderna uttaxeras idag, är detta förenligt med lagen om samfällighet?

Fråga 2: Ska kostnaderna särredovisas i årsbokslutet?

Fråga 3: Är samfällighetsföreningen skattskyldig för moms för dessa kostnader?
83 visningar
Ikon hus
Medlem? Logga in och se svaret nu
Klicka här för att logga in och se expertsvaret direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.
Ikon lampa
Ej medlem? Se expertsvaret under 24 timmar! Klicka här.
Notera - vill du även se och ladda ner våra dokument - så måste du vara inloggad medlem.