PixelImage
Sök bland frågor & svar
CWPID:15801a06-a941-e811-812a-0050568464be
Hittar du inte vad du söker efter? Ställ en fråga till våra experter här!

Medlemsfråga

Byte av takbeläggning på hus med visst kulturhistoriskt värde

Anonym 2018-04-16
Juridik
Hej,

Vi bor i en villa i ett område i Sköndal i Stockholm med "egnahems-hus" som är gulmarkerade och alltså har ett visst kulturhistoriskt värde. Fyra fastigheter på vår gata, som är identiska med vårt, har ansökt om bygglov för att höja sin takkonstruktion (så att man får en rymligare vind). I samband därmed har alla fastigheterna också ansökt om att få byta sin takbeklädnad från tegel till plåt. Samtliga fastigheter har beviljats bygglov i sin helhet och har redan slutfört sina arbeten.

Nu har vi ansökt om att få genomföra exakt samma ändringar på vårt hus. Handläggaren på stadsbyggnadskontoret har i sin första kontakt med oss ifrågasatt bytet av takbeläggning. Hon har anfört att det inte är självklart att vi kan beviljas tillstånd att byta från tegel till plåt - trots att fyra andra identiska fastigheter på vår gata fått lov till motsvarande förändring.

Argumentet härför är följande:Vårt område har ett visst kulturhistoriskt värde och tegeltak är typiskt för den aktuella typen av småhus. De fyra fastigheter som fått lov att byta från tegel- till plåttak ligger på andra sidan av den lilla småhusgata som vi bor på (alltså mitt emot oss). På vår sida av gatan har alla hus däremot fortfarande tegeltak. Det ger ett enhetligt intryck. Det är därför värdefullt om tegeltaken kan behållas på vår sida av gatan, varför det är tveksamt om vi ska få byta till plåttak.

Jag tycker att argumentationen är tveksam. Borde inte samma princip som utgångspunkt gälla för hela vårt gulklassade område, eller i vart fall för vår gata (istället för att som nu endast en sida av en gata).

1) Håller ni med?
2)Vet ni om detta prövats någon gång? (kanske i förhållande till likabehandlingsprincip etc)?
3) Kan man argumentera enligt nedan för att vi också ska få lov att byta till plåttak - och kan ni komma på något mer argument?
4) finns det andra "tekniska" fördelar med att byta till plåttak? (Är taket tex mer underhållsfritt? Kan man få plats med mer isolering eftersom plåttak är tunnare än tegeltak? energiaspekter? etc?)

Förslag till argument för att vi ska få byta från tegel- till plåttak:
- Stadsbyggnadskontoret har redan frångått principen om att tegeltaken ska bevaras i vårt område och på vår gata genom att godkänna fyra byten av takbeklädnader bara på vår gata. Detsamma måste därmed gälla för övriga fastigheter på vår gata (om det inte finns andra sakliga skäl till att inte tillåta bytet) med hänvisning till likabehandlingsprincipen.
- Eftersom fyra fastigheter på ena sidan av vår lilla gata fått lov att byta takbeklädnad vore det mer enhetligt om hus också på vår sida av gatan fick ha plåttak. Det skulle ge ett mer enhetligt intryck av gatubilden (än om ena sidan bara har tegeltak och den andra blandar plåt- och tegeltak).
- En av de fyra fastigheterna som redan beviljats lov att byta takbeklädnad på vår gata var den första att få igenom sin bygglovsansökan, trots att alla andra fastigheter på gatan vid den tidpunkten hade tegeltak. Det finns inte skäl att särbehandla vår fastighet i förhållande till den fastigheten.
- Utöver att byta takbeklädnad har vi ansökt om att få höja vår takkonstruktion, vilket innebär att takets vinkel blir skarpare. Med en ny takvinkel om 38 grader är det inte lämpligt att behålla tegeltaket eftersom det blir svårt och farligt att underhålla.

Vi vore mycket tacksamma för snabb hjälp eftersom vårt bygglovsärende måste kompletteras på kort varsel. Stort tack för er proffsiga hjälp!

Mvh
Anna Enbert
6 visningar
Ikon hus
Medlem? Logga in och se svaret nu
Klicka här för att logga in och se expertsvaret direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.
Ikon lampa
Ej medlem? Se expertsvaret under 24 timmar! Klicka här.
Notera - vill du även se och ladda ner våra dokument - så måste du vara inloggad medlem.