PixelImage
Sök bland frågor & svar
CWPID:54168971-203e-e811-8129-0050568464be
Hittar du inte vad du söker efter? Ställ en fråga till våra experter här!

Medlemsfråga

Servitut vid arrende och samfällighet

Ulf Lundberg 2018-04-12
Juridik
Hej!
Vi arrenderar en tomt för fritidshus. I arrendekontraktet så står det att vi har tillgång till båtplats och tillfart via en grusväg.
Vi är ca 10 familjer som arrrenderar på liknande villkor och vi är alla medlemmar i vår samfällighet som driver skötsel av tillfartsvägen, sköter ytor runt båtplatserna samt driver vattenbrunnen. Alla dessa ytor ligger på markägarens mark. tomterna har vi och våra företrädare arrenderat sedan mitten sextiotalet. Behöver vi göra något nu eller kontrollera något nu när det nya registret skapas och sådana här gamla avtal rikserar att försvinna? Bifogar tidningsartikel och mitt arrende,sida1. Jag är osäker på vad föreningen har avtalat med Markägaren om. Det står i mitt arrende att det är inskrivet ett servitut, se bilaga.
Behöver jag bry mig om vad föreningen har? Eller räcker det att jag lutar mig på arrendekontraktet? Behöver jag kolla upp servitutet det hänvisas till i mitt arrendekontrakt?
20 visningar
Ikon hus
Medlem? Logga in och se svaret nu
Klicka här för att logga in och se expertsvaret direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.
Ikon lampa
Ej medlem? Se expertsvaret under 24 timmar! Klicka här.
Notera - vill du även se och ladda ner våra dokument - så måste du vara inloggad medlem.