PixelImage

Samäga, hyra ut och arrendera

Fastigheter - hyra ut, arrendera, samäga & servitut

Läs mer om arrende, samäganderättslagen & uthyrning av villa för bostadsändamål. Här kan du även läsa om servitut - positiva servitut som rätten att nyttja en väg, en brunn, en avloppsledning eller en brygga eller de negativa, som att att avstå från att plantera träd inom ett visst område för att inte förstöra grannens utsikt.

Ikon hus
Medlem? Logga in och se sidan nu
Klicka här för att logga in och se sidan direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.