PixelImage

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Vem ska sköta din ekonomi när du inte längre kan? Från 1 juli 2017 har du möjlighet att själv utse vem som ska ta över ansvaret den dag du behöver hjälp med att hantera räkningar och sköta om dig själv och ditt hem. Ladda ner infoskrift och använd  den ifyllbara mallen.

Notera att skrivfel tyvärr förekommit i tidigare versioner av dokumenten om framtidsfullmakt. För att få en ny korrigerad version av respektive dokument, klicka på dem och ladda ner nya dokument när du loggat in!

Ikon hus
Medlem? Logga in och se sidan nu
Klicka här för att logga in och se sidan direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.