PixelImage

samfallighetsforeningar

Bra material för samfällighetsföreningar

Läs mer om samfällighetsföreningar som t ex underhålls- och förnyelsefond, genomföra indrivning & parkering. 

Ikon hus
Medlem? Logga in och se sidan nu
Klicka här för att logga in och se sidan direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.