PixelImage

Samfälligheter

Serviceavtal för samfälligheter

Med ett serviceavtal får föreningen tillgång till ett service- och trygghetspaket som förenklar styrelsens arbete. Det ger också ett bra skydd om något skulle hända.

Det är mycket att hålla reda på i en samfällighetsförening. Medlemsavgifter, underhållsplaner, reparationer, försäkringar, lagfartsförteckningar... Ta hjälp av Villaägarnas serviceavtal! Då kan både styrelsen och medlemmarna i föreningen känna sig trygga.

I Villaägarnas serviceavtal ingår:

Kostnad för serviceavtal

Föreningens kostnad för serviceavtalet varierar beroende på antalet fastigheter och hushåll samt samfällighetsföreningens förvaltningsansvar.

Tillval

Vi anordnar kurser i samfällighetsfrågor.

Teckna serviceavtal?

Välkommen att kontakta oss för mer information! Kontaktuppgifter hittar du här.

Du kan också begära offert genom att fylla i ett formulär direkt på webben.

Läs om föreningar med serviceavtal

Röster från föreningar med serviceavtal