PixelImage

Förbättringar i Villaägarnas Samfällighetsförsäkring

2014-04-24

Samfällighetsföreningar med serviceavtal har genom avtalet en försäkring som bl.a. omfattar egendom i verksamheten, ansvar mot tredje man, styrelseansvar, förmögenhetsbrott och rättsskydd.

Egendomsförsäkringen omfattar nu även bullerplank.

Information om innehållet i Villaägarnas Samfällighetsföräkring finns i produktbladet.