PixelImage

Glöm inte att uppdatera era styrelseuppgifter

Glöm inte att uppdatera era styrelseuppgifter

Samfällighetsföreningar med serviceavtal påminns om att anmäla ny ordförande, sekreterare och kassör. Gör gärna anmälan på webbformuläret "Uppgifter om ..."

Enligt lagen om förvaltning av samfälligheter ska förändringar i styrelsen även anmälas till lantmäteriet.

Anmälan, som är kostnadsfri, är viktig av flera skäl, bl.a. ...

  • Om föreningen ska låna pengar kommer banken att kräva aktuella uppgifter
  • Om föreningen ska utnyttja sin förmånsrätt på belopp som uttaxerats kommer kronofogdemyndigheten att kräva rätt uppgifter
  • Om kommunen behöver kontakta företrädare för föreningen i någon aktuell fråga
  • Om polisen och räddningstjänsten behöver komma i kontakt med föreningen
  • När fastigheter säljs i området behöver mäklare kanske få kontakt med styrelsen för att göra en avstämning

Anmälan om ändring görs på lantmäteriets blankett "Anmälan till samfällighetsföreningsregistret" och kopplat till denna finns mer information om vilka handlingar som ska bifogas och var man ska skicka blanketten.