PixelImage

Grundkurs i samfällighetsjuridik och samfällighetsförvaltning 9/11 - Malmö

2017-08-24

Torsdagen den 9 november 2017 kl. 18.00-20.30 på Scandic St: Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö

Kursledare: Staffan Petersson

Kursinnehåll:
  • Allmänt om samfälligheter och styrelsearbete
  • Grundläggande fakta om samfällighetsföreningar
  • Föreningsstämman
  • Revisorernas uppgifter och ansvar
  • Styrelsens uppgifter och ansvar
  • Utgifts- och inkomststat
  • Debiteringslängd
  • Förmånsrätt
  • Underhålls- och förnyelsefond
Kursavgiften är är 450 kronor/person för samfällighet som har serviceavtal med Villaägarna och
550 kr/person för samfällighet utan serviceavtal med Villaägarna. Det ingår kursmaterial och lättare förtäring. Avgiften betalas via faktura efter avslutad kurs. 
Den som meddelar förhinder senare än två dagar innan kursen debiteras hela kursavgiften.

Anmäl dig genom att skicka namn och fakturadress till: samfalligheter@villaagarna.se  senast 2 november. Begränsat antal platser, "först till kvarn"


Varmt välkommen!

Sofia Hellsing och Charlotta Molin
Samfällighetsservice