PixelImage

Samfällighetsträff, torsdagen den 26 oktober i Göteborg

2017-10-04

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg
Tid: Kl. 18.00 - 20.00  


Program

Villaägarnas Serviceavtal
Villaägarnas Riksförbund erbjuder samfällighetsföreningar ett trygghetspaket med försäkringar och rådgivning,
egen hemsida, lagfartsförteckning, rabatter och förmåner samt en handbok för samfälligheter.
- Charlotta Molin, Samfällighetsservice

Fikapaus
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås ca. kl. 18.30

Samfällighetsjuridik och förvaltningsfrågor
Samfällighetsföreningarnas arbetsvillkor och frågeställningar kräver ofta specialkompetens i juridik och förvaltningsfrågor.
Det finns detaljerade regler om hur besluten ska fattas och vad som gäller med medlemmarnas avgifter till föreningen.
Exempel på frågor:
- ” Kan vi bli skadeståndsskyldiga om ett barn skadar sig på vår lekplats?”
- ” Får man förvara vad som helst i föreningens garage?”
- ” Vad får vår förening ha för verksamhet?”
- Staffan Petersson, Jurist


Anmälan senast 23 oktober till samfalligheter@villaagarna.se