PixelImage

Samfällighetsträff 14 mars i Upplands Väsby

2017-03-02

Välkommen till Scandic Hotell, Hotellvägen 1, Upplands Väsby Kl. 18.00 - 20.00 

Villaägarnas Riksförbund, Region ABC
- Lena Rönngren Røssing, regionchef

Villaägarnas Serviceavtal
Villaägarnas Riksförbund erbjuder samfällighetsföreningar ett trygghetspaket med försäkringar och rådgivning,
egen hemsida, lagfartsförteckning, rabatter och förmåner samt en handbok för samfälligheter.
- Sofia Hellsing, chef Samfällighetsservice

Fikapaus

Samfällighetsjuridik och förvaltningsfrågor
Samfällighetsföreningarnas arbetsvillkor och frågeställningar kräver ofta specialkompetens i juridik och förvaltningsfrågor. Det finns detaljerade regler om hur besluten ska fattas och vad som gäller med medlemmarnas avgifter till föreningen.
Exempel på frågor:
- " Kan vi bli skadeståndsskyldiga om ett barn skadar sig på vår lekplats?"
- " Får man förvara vad som helst i föreningens garage?"
- " Vad får vår förening ha för verksamhet?"
- Gustaf Lunde, Lantmätare

Anmälan senast 7 mars
E-post: samfalligheter@villaagarna.se
Tel: 010-750 02 16