PixelImage

Utbildning - GDPR

EU har beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter. Det innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och det kan bli kännbara sanktionsavgifter om regelverket inte följs. 

Hur berörs er samfällighetsförening av det nya dataskyddsdirektivet?

Villaägarna har tagit fram en speciell utbildning för samfällighetsföreningar och lokalföreningar där vår personuppgiftsexpert, jurist Madeleine Arvidson-Wäli, går igenom vad som gäller när de nya reglerna träder i kraft i maj. Vi ger föreningar utan serviceavtal möjlighet att delta till ett förmånligt pris. Ni får dessutom tillbaka hela kursavgiften genom avdrag från första årsavgiften om ni tecknar serviceavtal innan 1 maj.

Anmäl dig på formuläret nedan!

 
Välj vilken dag du vill delta:
 
23 januari - Sundsvall
 
24 januari - Umeå
 
25 januari - Luleå
 
* Dessa fält är obligatoriska