PixelImage

Uppgifter för serviceavtal med Villaägarnas Riksförbund

Samfällighetens namn:
Adress:
Organisationsnummer: (t ex 717171-7777)
Antal medlemsfastigheter:
Antal hushåll:
Namn på gemensamhetsanläggningar (ex. Stormen Ga:3)
Övriga upplysningar:
Önskar webbplats (kostnadsfritt)
KONTAKTPERSON
Namn:
Adress:
Postadress:
Telefon arbete:
Telefon bostad:
E-post:
FIRMATECKNARE
Namn:
Namn:
Befattning:
Befattning: