PixelImage

Försäkringar

Försäkringar

En samfällighetsförening förvaltar ofta värdefulla anläggningar och styrelsens ansvar för anläggningarnas säkerhet och funktion är stort.

Villaägarnas samfällighetsförsäkring är utformad för att ge samfällighetsföreningar med serviceavtal ett skydd om något händer.

I serviceavtalet ingår även en olycksfallsförsäkring som gäller vid arbete på uppdrag av samfällighetsföreningen.

Försäkringarna omfattar

  • Egendom
  • Styrelseansvarsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Rättskydd
  • Skadedjur
  • Extrakostnader
  • Hyresförlust
  • Olycksfall under arbete som samfällighetsföreningen arrangerar

Läs mer om försäkringarna

Villaägarnas samfällighetsförsäkring Samfällighetsförsäkring:
Villaägarnas olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkring:

Skadeanmälan

Villaägarnas samfällighetsförsäkring: maila till skador@sth.lansforsakringar.se och uppge försäkrings nr. 9045976

Villaägarnas olycksfallsförsäkring: använd bifogad blankett och maila till: skada.kollektiv@lansforsakringar.se. Glöm inte uppge försäkrings nr. 4081300