PixelImage

Kontakt

Kontakt

För att teckna avtal eller för mer information, välkommen att kontakta:

Sofia Hellsing
Chef Samfällighetsservice

Telefon: 010-750 01 82
E-post: sofia.hellsing@villaagarna.se

Porträtt Sofia Hellsing

Charlotta Molin
Marknadsassistent/avtalsadministration

Telefon: 010-750 02 16
E-post: charlotta.molin@villaagarna.se

Porträtt Charlotta Molin

Fakturering för Samfälligheter

Karin Björklund
Telefon: 010-750 01 50
E-post: karin.bjorklund@villaagarna.se

Rådgivning för Samfälligheter

Telefon: 010-750 01 00
E-post: radgivning@villaagarna.se 

Kom ihåg att ha ditt kontaktnummer tillhands. 

Adress till Samfällighetsservice i Jönköping:

Villaägarnas Riksförbund
Huskvarnavägen 40
554 54  Jönköping

Besöksadress till Samfällighetsservice i Sollentuna:

Rotebergsvägen 3
192 78 Sollentuna

Postadress till Samfällighetsservice i Sollentuna:

Villaägarnas Riksförbund
Samfällighetsservice
Box 7118
192 78  Sollentuna