PixelImage

Samfällighetsnytt

Samfällighetsnytt

Ett informations- och nyhetsbrev till dig i styrelsen för en samfällighetsförening. Ambitionen är att några gånger per år informera om nyheter och annat matnyttigt som berör samfällighetsföreningar.

Teckna dig för Samfällighetsnytt här.