PixelImage

RUT/ROT-avdrag: Bra att veta

ROT-avdrag - Bra att veta

Här hittar du listan över vad som gäller när du gör dina avdrag. 

rotavdrag hantverkare

ROT innebär reparation och underhåll. Också om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag. För att ROT ska kunna utnyttjas ska det röra sig om arbeten i din bostad. Alltså en bostad som du både äger och bor i. Det kan också vara ett fritidsbostad eller en bostad som du äger och som dina föräldrar bor i.  

Vad täcker ROT inte? 

ROT täcker inte anläggning av trädgård, nybygge av hus, arbeten på nya hus, arbeten på hus som du inte äger, materialkostnad eller kostnad för maskiner eller upprättande av energideklarationer till exempel.

Hur beräknas ROT? 

Du får skattereduktion för rotarbeten med halva arbetskostnaden. För att få fullt rotavdrag måste du betala in tillräckligt mycket skatt under året. Alla kan inte få fullt rotavdrag. Du kan få sammanlagt 50 000 kronor i ROT- och RUT-avdrag per år. En statlig utredning har föreslagit att summan ska sänkas till 34 000 kronor, men det är i nuläget inte klart hur det blir.

Hur gör jag för att utnyttja ROT? 

Tänk på att företaget du anlitar måste ha F-skatt och att ni ska avtala om att ni har för avsikt att utnyttja rotavdraget. Det är hantverkaren som ansöker om rotavdraget.

Vad bör man mer tänka på? 

Tänk på att kolla upp hur mycket rotavdrag du kan få. Tänk också på att det endast är arbetskostnaden du kan få rotavdrag för.

För att få göra ROT-avdrag:  

  • Endast fysiska personer fyllda 18 år, vid beskattningsårets utgång, kan få avdrag.
  • Endast ägare till småhus och ägarlägenheter samt innehavare av bostadsrätter kan få avdrag.
  • För nybyggda hus kan man inte få ROT-avdrag de fem första åren.
  • ROT-avdrag ges endast för arbetskostnad, alltså inte för material, kostnad för maskiner eller resor.
  • Du måste vara delägare i villan, fritidshuset eller bostadsrätten, men det spelar ingen roll hur stor del du äger. Om ni är två ägare till huset är alltså det maximala avdraget 100 000 kr (50 000 kr/person).
  • Den du anlitar måste ha F-skattsedel.
  • Ett ROT- eller RUT-avdrag kräver att du har betalat minst lika mycket som avdraget i skatt under året. I praktiken krävs en månadsinkomst på ca 25 000 kr för att kunna göra maximalt ROT-avdrag.
  • ROT- och RUT-avdragen räknas samman. Taket på 50 000 kr gäller alltså båda avdragsformerna tillsammans.

Läs mer:

Kompletta checklistan: Så slipper du råka ut för fuskbyggare 
Vanligaste missarna när du anlitar hantverkare  
Villaägarnas infoskrift om hantverkare  
Bra byggare  
Villaägarnas avtalsmallar  
Ställ din egen fråga till våra experter