PixelImage

Elkostnader: Byt elleverantör – minska dina kostnader

Byt elleverantör – minska dina kostnader

Även om det bara är en mindre del av elkostnaden som du själv kan påverka, är det värt att se över ditt elavtal. Här får du hjälp att hitta det som är mest förmånligt för dig.

Du kan påverka en del av dina elkostnader. Det mest effektiva sättet att få lägre elräkningar är naturligtvis att snåla och dra ner på förbrukningen. Men det går också att spara pengar på att aktivt välja elleverantör. Inte minst för de över 40 procent av alla hushåll som sitter kvar med gamla tillsvidareavtal och ofta betalar marknadens högsta pris helt i onödan.

Den totala elkostnaden består av nätavgifter och elhandelskostnader. Nätavgiften styrs av hur mycket el konsumenten förbrukar och en fast avgift på abonnemanget. Däremot väljer kunden själv elhandelsföretag med rörligt elpris eller bundet elpris under viss tid.

Rörligt eller bundet elpris?
Att elpriset varierar under olika delar av året kan förklaras av väderförhållanden, nivåer i vattenmagasin och utbudschocker såsom kärnkraftverk som stängs av för reparation. Just nu har finanskrisen gjort att priset på el fallit kraftigt jämfört med förra sommaren. På sikt förväntas emellertid priset fortsätta klättringen uppåt som tidigare.

På Konsumenternas elrådgivningsbyrå anser man att marginalerna i hushållskassan måste avgöra valet mellan rörligt och bundet avtal. Även om mycket tyder på att priserna kan falla ytterligare bör man tänka efter innan man tecknar rörligt avtal.

– Har man små marginaler och hög elförbrukning kan man få problem med månadskostnaderna eftersom det rörliga priset varierar så pass mycket, säger Bo Hesselgren, chef på Konsumenternas elrådgivningsbyrå.

Idag är elpriset till konsument omkring 90 öre per kilowattimme (inklusive skatt), vilket kan jämföras med 125 öre per kilowattimme i början av oktober.

Bra länkar för att byta elleverantör

www.elradgivningsbyran.se
www.energimyndigheten.se
www.elpriskollen.se
www.elskling.se