PixelImage

Försäkring: Dubbla självrisker vid inbrott

Du kan få betala dubbla självrisker vid inbrott

Att du får betala en självrisk när tjuvar varit på besök vet du säkert, men visste du att du i vissa fall kan få betala två? Åldersavdrag och avdrag för oaktsamhet är andra kostnader du drabbas av när din ersättning från försäkringsbolaget räknas ut.

För att förstå hur försäkringsbolagen tänker och hur de räknar ut din ersättning efter ett inbrott, är det bra att veta att din villahemförsäkring i praktiken består av två olika delar. Hemförsäkringen ersätter dig för de saker, lösöret, du blivit bestulen på.

Skadorna på ditt hus ersätts av villaförsäkringen. Den täcker även följdskador som uppstått på grund av ett inbrott, till exempel om ett uppbrutet fönster stått öppet och det har regnat in och förstört golvet. Skadegörelsen på huset kostar ofta mer än det som blir stulet vid ett inbrott.

Självrisk

Om du har hemförsäkringen i ett bolag och villaförsäkringen i ett annat får du betala två självrisker: en för lösöret och en för skadorna på huset. Det slipper du om försäkringarna ligger samlade i ett bolag.

Aktsamhetskrav

Villahemförsäkringen ersätter stöld och skador som uppstått när någon tagit sig in olovligen. För att försäkringen ska gälla fullt ut måste du ha uppfyllt de aktsamhetskrav som finns specificerade i villkoren. I korthet innebär de att alla dörrar ska vara låsta och alla fönster stängda.

Brytmärken är ett bevis på att en dörr var låst och om brytmärken saknas finns det stor risk att försäkringsbolaget gör ett avdrag på din ersättning för att du inte uppfyllt aktsamhetskraven. Vid ”grov oaktsamhet” kan du helt bli utan ersättning. Några exempel:

  • Du åker till jobbet och glömmer låsa dörren och inbrott sker. Din ersättning kan då sättas ner med 25 procent.
  • Du går och lägger dig och glömmer låsa dörren. Medan du sover blir det inbrott. Även detta kan ge en nedsättning med 25 procent.
  • Du åker på semester i två veckor och glömmer låsa dörren. I detta fall kan nedsättningen bli upp till 100 procent.

Dina saker måste också förvaras inomhus för att försäkringen ska gälla, därför omfattas till exempel inte trädgårdsmöbler som står på uteplatsen. Din gräsklippare täcks av försäkringen om den står i ett låst garage när den blir stulen, men inte om du glömt den ute.

Åldersavdrag lösöre

För att kunna få ersättning måste du kunna styrka att du har ägt det du vill ha ersättning för. Du kan använda fotografier, vittnesuppgifter, kontoutdrag, garantibevis eller kvitton om du har dem kvar.

Därefter värderas dina saker, antingen enligt tabeller som finns i försäkringsvillkoren, om sakerna finns med där, eller enligt marknadsvärdet.

Eftersom det mesta vi har i våra hem inte är helt nytt görs åldersavdrag på värdet beroende på hur gammal saken är och på vilken typ av föremål det handlar om. Detta innebär att ersättningen du får inte täcker kostnaden när du måste köpa nya saker istället för dem som blev stulna.

Åldersavdrag fastighet

Även när ersättningen för skadorna på huset ska räknas fram gör försäkringsbolagen åldersavdrag enligt tabeller som finns i villkoren. Något förenklat görs åldersavdrag på sådana saker som slits, till exempel golv, tapeter, målning, värmesystem, avlopp och kök. Dörrar, fönster och väggar är det generellt sett inte åldersavdrag på.

Det här innebär att du får full ersättning för det uppbrutna fönstret, men ett åldersavdrag på parkettgolvet där det regnat in, om det är alltför gammalt. Exakt vad som gäller för åldersavdrag i din villahemförsäkring framgår av tabellerna i villkoren.

Tilläggsförsäkring

Du kan köpa olika tilläggsförsäkringar som kan täcka plötsliga och oförutsedda händelser upp till ett visst belopp: 20 000 till 80 000 kr beroende på försäkrings-bolag.

En allriskförsäkring kompletterar hemförsäkringen. Den ersätter grillen och trädgårdsmöblerna som blir stulna från uteplatsen. Den kan även täcka nedsättningen du drabbades av på grund av att du glömt låsa dörren när det blev inbrott.

Numera finns även motsvarande allriskförsäkring som tillägg till villaförsäkringen. Den kan kompensera dig (upp till ett visst belopp) för skadorna på parketten om det regnat in genom ett öppet fönster. 

Inbrott i Sverige i siffror

2009 anmäldes 12 506 inbrott i hem med villahemförsäkringar och försäkringsbolagen betalade ut
298 514 000 kronor. Det ger en genomsnittlig ersättning på knappt 23 900 kronor per inbrott.

 

Det tjuvar gillar bäst

  1. Kontanter (ersätts med max 2 500 kr till 6 000 kr beroende på bolag)
  2. Guld
  3. Sprit, droger/mediciner
  4. Lätt elektronik: mobiltelefon, ipod, laptop etc.

 

Text: Ulrica Otterling

Ur Villaägaren nr 3 2011