PixelImage

Försämringar i rot- och rutavdrag? Så påverkas du

Försämringar i rot- och rutavdrag? Så påverkas du

Den 17 december klubbas med största sannolikhet regeringens förslag på försämrade ROT- och RUT-avdrag. Det innebär att det blir märkbart dyrare att anlita hantverkare efter 1 januari 2016 och att möjligheten till RUT-avdrag minskar.

För tio år sedan gjordes ett förhållande­vis litet försök med ROT-avdrag, och de nuvarande reglerna för möjligheter till avdrag i samband med renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) började gälla 2008. Det blev snabbt en succé, och under 2014 var det över 1,1 miljoner personer som köpte ROT-tjänster med avdrag.

Genom att arbetskostnaden i praktiken har halverats för en småhusägare som anlitar en hantverkare är det många som har fått råd att förverkliga sina planer på att förbättra eller utvidga huset. Ett mål med reformen var förstås att få bukt med det beryktade skattefusket i byggbranschen, något som lyckats väl enligt en beräkning som organisationen Företagarna gjorde under förra året: den visade att ROT-avdraget har inneburit mellan 15 000 och 25 000 nya vita jobb i sektorn.

Svartarbete minskar med rotavdraget

Några år tidigare gjorde Företagarna en rapport tillsammans med Byggbranschen i samverkan, där det framgick att efterfrågan på svartarbete (utan kvitto) minskat dramatiskt med ROT-avdraget. Endast tre procent av företagen uppgav då att de fått sådana frågor. Innan ROT-avdraget införts hade 45 procent av företagen fått frågan.

Illustration i rött och grått föreställande en dammsugare, målarburk och en roller

Nu väntar nya tider, om regeringens förslag går igenom vid omröstningen den 17 december. Idag har man som fastig­hets­ägare rätt att göra en skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden för den hustjänst man köper, upp till maximalt 50 000 kr per kalenderår. Det innebär alltså att man kan köpa tjänster för upp till 100 000  kr med avdrag årligen.

Enligt de nya regler som föreslås gälla från 1 januari 2016 får man istället avdrag med 30 procent av arbetskostnaden. I praktiken innebär det att den som, exempelvis, gör en renovering där arbetskostnaden uppgår till 20 000 kr efter årsskiftet får betala 4 000 kr mer jämfört med dagens regler.

Däremot föreslås taket på ett maximalt avdrag på 50 000 kr per år behållas, vilket i praktiken innebär att de mer kostsamma arbetena kommer att generera samma avdrag som idag.

RUT kvar för alla över 65 år

RUT-avdraget ska – förvirrande nog – förändras på ett annat sätt enligt förslaget. Man får fortfarande dra av 50 procent av arbetskostnaden, men nivån för det maximala avdraget halveras till 25 000 kr per person och år. Detta gäller dock enbart dem som ännu inte har fyllt 65 år. För alla som är 65 år och äldre ska den tidigare nivån fortsätta att gälla, alltså ett maximalt avdrag om 50 000 kr. Förklaringen till att man gör en skillnad mellan yngre och äldre är att "äldre personer kan ha ett förhöjt behov av hushållsarbete", som det formuleras i budgetpropositionen. ­I praktiken innebär det att du som är under 65 år kan köpa RUT-tjänster för 50 000 kr per år. Hemstädning kan kosta 400 kr i timmen inklusive moms, vilket gör att du då kan köpa ungefär tio timmars städning per månad om du gör maximalt RUT-avdrag.

Åstramning kring städtjänster

En viss åtstramning av vilka tjänster som ger rätt till RUT-avdrag föreslås också. Det som numera ska godkännas är "enklare städarbete eller annat rengörings­arbete samt flyttstädning". Riktigt vad det innebär är inte definierat, men det ska röra sig om "rengöring av mer vardaglig karaktär" och inte "städning och annan rengöring som utförs med städutrustning eller annan kringutrustning som är mer avancerad och som inte är vanligt förekommande i en genomsnittlig bostad".

Flera remissorgan kritiserar den luddiga formuleringen i propositionen, men regeringen hävdar att det inte är möjligt att ge en uttömmande beskrivning av vilka arbeten som inte längre ska omfattas av avdragsrätten. Den hänvisar till att exempelvis vad som är normalt förekommande utrustning kommer att förändras successivt.

Ytterligare en förändring är att matlagning inte längre ska ge rätt till avdrag. Tidigare i år försvann dessutom möjligheten till RUT-avdrag för läxläsning.

Så mycket dyrare blir hantverksnotan

Tabell med exempel på kostnadsändringar i rotavdraget

Text: Peter Wiklund

Läs mer: Villkor för att få använda rot- och rutavdrag