PixelImage

RUT/ROT: Försämringar i rot- och rutavdrag?

Försämringar i rot- och rutavdrag? Så påverkas du

Den 1 januari 2016 blev det märkbart dyrare att anlita hantverkare.

För tio år sedan gjordes ett förhållandevis litet försök med ROT-avdrag, och de nuvarande reglerna för möjligheter till avdrag i samband med renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) började gälla 2008. Det blev snabbt en succé, och under 2014 var det över 1,1 miljoner personer som köpte ROT-tjänster med avdrag.

Illustration i rött och grått föreställande en dammsugare, målarburk och en roller Genom att arbetskostnaden i praktiken har halverats för en småhusägare som anlitar en hantverkare är det många som har fått råd att förverkliga sina planer på att förbättra eller utvidga huset. Ett mål med reformen var förstås att få bukt med det beryktade skattefusket i byggbranschen, något som lyckats väl enligt en beräkning som organisationen Företagarna gjorde under förra året: den visade att ROT-avdraget har inneburit mellan 15 000 och 25 000 nya vita jobb i sektorn.

Svartarbete minskar med rotavdraget 

Några år tidigare gjorde Företagarna en rapport tillsammans med Byggbranschen i samverkan, där det framgick att efterfrågan på svartarbete (utan kvitto) minskat dramatiskt med ROT-avdraget. Endast tre procent av företagen uppgav då att de fått sådana frågor. Innan ROT-avdraget införts hade 45 procent av företagen fått frågan.

Före 1 januari 2016 hade husägare rätt att göra en skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden för den hustjänst man köper, upp till maximalt 50 000 kr per kalenderår. Det innebär alltså att man kan köpa tjänster för upp till 100 000  kr med avdrag årligen.

Efter 1 januari 2016 får man istället maximalt göra avdrag med 30 procent av arbetskostnaden. I praktiken innebär det att den som, exempelvis, gör en renovering där arbetskostnaden uppgår till 20 000 kr efter årsskiftet får betala 4 000 kr mer jämfört med dagens regler. Taket ligger däremot på samma nivå, 50 000 kr per år behållas, vilket i praktiken innebär att de mer kostsamma arbetena kommer att generera samma avdrag som idag.

RUT kvar för alla över 65 år  

För alla som är 65 år och äldre gäller den tidigare nivån. Förklaringen till att regeringen valt att göra skillnad mellan yngre och äldre är att "äldre personer kan ha ett förhöjt behov av hushållsarbete", som det formuleras i budgetpropositionen. Du som är under 65 år kan alltså köpa RUT-tjänster för 50 000 kr per år. Hemstädning kan kosta 400 kr i timmen inklusive moms, vilket gör att du då kan köpa ungefär tio timmars städning per månad om du gör maximalt RUT-avdrag.
Ytterligare en förändring är att matlagning inte längre ska ge rätt till avdrag. Tidigare i år försvann dessutom möjligheten till RUT-avdrag för läxläsning.

Så mycket dyrare blir hantverksnotan

Tabell med exempel på kostnadsändringar i rotavdraget

Text: Peter Wiklund

Läs mer: Villkor för att få använda rot- och rutavdrag