PixelImage

Försäkring: Här är fallgroparna att se upp med

Försäkringar: fallgroparna att se upp med

De flesta försäkringar ter sig vid en första anblick ganska likvärdiga. Men Villaägarens granskning av det finstilta visar att det i själva verket finns stora skillnader!

Det är först när man börjar granska det finstilta som man upptäcker att villkoren hos försäkringsbolagen faktiskt skiljer sig ganska mycket åt. Och många av oss läser inte fullt så noga – utan får istället en kalldusch om det väl händer något.

Den viktigaste skillnaden, som många inte är medvetna om, är att de flesta bolag inte ersätter skador på ytskiktet vid en vattenskada i ett våtutrymme. Har man då satsat på ett snyggt – och dyrt – kakel, kan den överraskningen vara mycket obehaglig. Vattenskador är dessutom en vanlig anledning till att man begär ersättning från sin villahemförsäkring.

En mindre vanlig, men inte mindre krävande, anledning är att man har drabbats av den så kallade äkta hussvampen. Den här svampen bryter ner husets träkonstruktioner genom att äta cellulosan. Den kan tillföra fukt själv och därmed skapa sina egna förutsättningar för att sprida sig snabbt! Dessutom växer den fort: upp till sex mm per dygn. Ett angrepp av äkta hussvamp är ytterst krävande och kostsamt – sanering kan många gånger kosta dubbelt så mycket som det skulle ha kostat att återställa huset efter en brand. Även här skiljer det sig väsentligt mellan bolagens villkor!

Apropå brand: om ditt hus skulle bli totalförstört av en eldsvåda sätter alla försäkringsbolag ett tak för värdeminskningen på grund av ålder. Det så kallade maximala åldersavdraget kan variera mellan 10 000 kronor och 100 000 kronor!

Det här täcker försäkringen
En villahemförsäkring är en kombination av flera olika försäkringar. De grunddelar som traditionellt ingår är brand-, inbrotts-, vatten-, ansvars-, rättsskydds-, rese- och cykelförsäkring.

Villahemförsäkringen kombinerar således ett skydd för villafastigheten med en hemförsäkring, som täcker ditt lösöre, och kan byggas upp på olika sätt beroende på försäkringsbolag och det individuella försäkringsbehovet. De flesta villahemförsäkringar rymmer ovanstående moment och har snarlika villkor – men det finns alltså viktiga undantag, där bolagen skiljer sig åt.

Text: Peter Wiklund