PixelImage

Elkostnader: Så blir du blåst av kraftbolagen

Kraftbolagen - så blåser de dig

Utsläppsrättshandeln ger elproducenterna extravinster.

Dyr kolkraft styr när elpriserna sätts på energibörsen Nord pool – det betyder att även den billiga elen från svenska vind- och vattenkraft får samma höga pris, det så kallade marginalpriset.

Och eftersom den ”smutsiga” kolkraftselen även måste betala för utsläppsrätter, läggs även denna kostnad på kolkraftspriset.

Resultatet är att det blir extra lönsamt för kraftbolagen som tillverkar miljöneutral el, till exempel de svenska jättarna Eon, Fortum och Vattenfall, att det fortsätts produceras smutsig kolkraftsel – mellanskillnaden kan de stoppa i egen ficka.

Konsekvensen blir därmed att handeln med utsläppsrätter fördyrar all el – även den miljövänliga – på ett oönskat sätt.

Det finns alltså inga ”goda miljöskäl” till att vi som konsumenter ska betala eljättarnas övervinster.

Varje villaägare i Sverige betalade förra året upp till 2500 kr extra i elkostnader enbart på grund av handeln med utsläppsrätter, pengar som alltså var rena övervinsterna för Eon, Vattenfall och Fortum.

– Det är rimligt att elkunderna betalar den faktiska kostnaden för utsläppsrätterna, men idag betalar svenska elkunder den kostnaden tio gånger om, eftersom vatten- och kärnkraft inte har några omkostnader för utsläppsrätter, kommenterar Jakob Eliasson, energiexpert hos Villaägarnas Riksförbund.

Läs mer om elhandeln:

Villaägarnas energipolitik
www.elradgivningsbyran.se
www.nordpool.com
www.energimarknadsinspektionen.se