PixelImage

Språkrör för alla villaägare - det är vi!

De är alla villaägares språkrör

Att bevaka och stärka alla småhusägares intressen, se till att boendekostnaderna inte skenar – utan att alla som vill ska kunna bo i egen villa eller radhus. Det är vad de fyra på Villaägarnas intressepolitiska avdelning jobbar med varje dag.

Bild på Håkan Larsson, Anna Werner, Jakob Eliasson och Lena Södersten.

Man får gärna kontakta mig och säga vad man tycker! Håkan Larsson, som har ansvar för de boendeekonomiska frågorna, lyssnar gärna på åsikter om bolåneräntor och bankmarginaler. Ibland ger han även ett råd på vägen för den som vill förhandla fram en lägre ränta hos sin bank.
– Det är viktigt att vi får veta vad ni medlemmar tycker, då är det lättare för oss att vara ert språkrör, menar Håkan.

Den samhällspolitiska avdelningen hos Villaägarna består av fyra personer, med var sitt ansvarsområde. Uppgiften är att bevaka småhusboendes intressen i alla frågor som berör just boendet, och att jobba för bästa möjliga villkor – så att alla som vill ska ha möjlighet att bo i eget hus.

Vilka mål som det arbetas mot styrs av Villaägarnas kongressbeslut vart fjärde år. Målen sammanfattas och konkretiseras i punktlistor, för att fungera i det dagliga arbetet med att förverkliga visionerna. Och det är Jakob, Anna, Lena och Håkan som ska se till att detta sker. Att vara en stark röst för alla småhusägare gentemot olika makthavare, politiker på lokal- och riksnivå, myndigheter, banker ...

Verktygen är många, allt från att vara remissinstans och tycka till om olika lagförslag till att skriva debattartiklar och träffa politiker ansikte mot ansikte och framföra Villaägarnas åsikter. Jakob och Anna menar att det ofta är bra att träffa politikerna för att få gehör, och många gånger är de väldigt öppna för ett möte. Villaägarna är en stor och stark organisation och ingen politiker vill ha Sveriges småhusägare emot sig.
– Det gäller att vara lösningsorienterad, då är det lättare att få gehör för sina frågor, menar Jakob.

Lena ger exempel på hur tips till nyhetsredaktioner kan vara den smartaste vägen. Så har hon jobbat när det gäller till exempel tomträttshöjningar – genom att tipsa lokala tidningar har frågan snabbt kommit upp på dagordningen i de drabbade orterna.

Partipolitiskt obundna

Debattartiklar är ett annat sätt att göra sig hörd och nå beslutsfattare. En debattartikel fungerar genom att lyfta frågan och peka på problemet, medan man sedan i ett möte med en politiker kan komma med förslag på lösningar.
På frågan om vilka som är de viktigaste segrarna för Villaägarna blir listan lång, från den i grunden reformerade fastighetsskatten till ett stopp för gatukostnads­taxa och rimligare krav för enskilda avlopp i framtiden.
Värt att påpeka är att Villaägarna helt och hållet är en partipolitiskt obunden organisation – men det betyder inte att man inte håller på med politik. Det är dock alltid vad som är bäst för småhus­ägarna som grupp som står i fokus – att skapa politiska lösningar som gynnar småhusägare, oavsett vilket parti som står bakom. Med samma utgångspunkt kan förslag från alla partier kritiseras utifrån ett villaägarperspektiv.
– Vi är obundna på riktigt, menar Lena, vi kritiserar oavsett vem som har makten. Men förstås, på ett konstruktivt och artigt sätt. Vi vill ses som en respekterad samtalspartner snarare än ett störande element. Men det betyder förstås inte att vi är eftergivna för den skull.

Så kan du hjälpa till med lobbyarbetet!

  • Skaffa dig ett Twitterkonto och dela Villaägarnas olika inlägg. Du hittar dem under @Villaagarna.
  • Ring din kommunpolitiker och påtala att "Villaägarna tycker så här... "Kom ihåg att politiker VILL veta vad medborgarna tycker, och du behöver inte argumentera för din sak utan bara föra fram din åsikt.
  • Tänk på att det lönar sig att vara trevlig och konstruktiv jämfört med att vara otrevlig och bufflig.
  • Skriv insändare i din lokaltidning och förespråka Villaägarnas förslag, eller bara påtala ett missförhållande.
  • Genom att svara på Villaägarnas -undersökningar och enkäter hjälper du till genom att ge ett bra underlag för det intressepolitiska arbetet.
  • Kontaktuppgifter till Villaägarnas intressepolitiska avdelning hittar du på: villaagarna.se/medarbetare

HÅKAN LARSSON,
boende-ekonom, ansvarig för sådant som påverkar småhusägarens ekonomi.
På önskelistan: Att minska de höga flyttskatterna och dämpa bankernas orimliga vinstmarginaler på bolån.
Twitter: @boekonom

ANNA WERNER,
samhällspolitisk analytiker, fokus på VA- och avfallsfrågor, men även andra boendefrågor som energi och bygg.
På önskelistan: Ingen skatt på enskilda avlopp införs. Kravet på rening av fosfor försvinner för enskilda avlopp i områden som inte hotas av övergödning. Twitter: @AnnaWerner71

JAKOB ELIASSON,
samhällspolitisk chef och ansvarig för -energi- och bostads-politiska frågor.
På önskelistan: Skärpta regler för prissättning i elnäten. Lägre flyttskatter. Lättare att bygga småhus.
Twitter: @JakobEliasson

LENA SÖDERSTEN,
förbunds-jurist, specialist på tomträtter och gatukostnader.
På önskelistan: Att ett skydd för tomträttshavare är på plats inför småhustaxeringen 2018.
Twitter: @LenaSodersten

Text: Lotte Ivarson Sandén
Foto: Kamilla Kraczkowski