PixelImage

Tomträtt: Taxeringshöjning drabbar tomträttshavare

Tomträttshavare drabbas hårdare av taxeringshöjning

De kraftiga ökningarna av taxeringsvärdena drabbar också dem med tomträtt – alltså de som hyr marken som huset står på av kommunen.

Porträtt Lena Södersten, förbundsjuristTotalt finns cirka 40 000 sådana hus i ungefär 50 kommuner. I Stockholm, med 5 500 tomträtter, blir höjningen enligt prognosen 39 procent. I Göteborg finns 9 000 tomträtter och där väntas mark-taxeringsvärdet öka med 29 procent i snitt.

Den här höjningen driver upp hyran, eller tomträttsgälden som den formella benämningen lyder. Hur stor ökningen blir är i princip omöjligt att säga eftersom frågan hanteras på olika sätt av olika kommuner, säger Lena Södersten, jurist på Villaägarna (bilden).

Inget tak för hyran

Det rör sig i alla händelser om avsevärt större ökningar än de som husägare med friköpt mark råkar ut för i form av höjda fastighetsavgifter. Det finns heller inget tak för hyran. De höjda taxeringsvärdena kommer också att slå olika beroende på om hyresavtalet för en enskild husägare just har förnyats eller om det kommer att ske med den nya taxeringen som grund.

Lena Södersten lyfter fram en av förbundets medlemmar som exempel. Han fick nyligen tomträttshyran höjd från cirka 6 200 kronor till 19 500 kronor – utifrån 2015 års taxering. Hade regleringen istället baserats på 2018 års prognostiserade taxeringsvärden hade hyran blivit ungefär 25 000 kronor.

– Det är lite av ett lotteri om man får sin hyra justerad till 2015 eller 2018 års taxeringsvärden. Det beror på när tomträtten uppläts en gång i tiden, säger hon.

– Som tomträttshavare får man räkna med höjningar men det är omöjligt att veta hur stora de blir. Men taxeringsvärdehöjningen 2018 blir den största höjningen på tio år och det kommer att slå hårt.

Friköpspriset drivs upp

Lena Södersten påpekar att även friköpspriset drivs upp, vilket gör det svårare att komma ur den oförutsägbara ekonomiska situation som tomträtten innebär.

– Som tomträttshavare bör man kolla upp hur hyran och friköpspriset påverkas redan när man får taxeringsblanketten.

Taxeringsvärden: SCB :s prognos pekar mot rekordhöjning