PixelImage

Spara el: Åtgärder för att spara energi

Energi - åtgärder för att spara energi

Så här mycket kostar energi  och så här mycket sparar du.

Täta fönster och dörrar

Att tänka på: För att veta hur tjock tätningslisten behöver vara kan man använda sig av en sträng modellera som kläms mellan fönster och karm. Den hoppressade leran anger måttet för tjockleken när listen är hoppressad. Tätningslisten bör då kunna pressas ihop ytterligare lite, annars är det risk att fönstret blir svårt att stänga.
Kostnad: ca 600 kr
Sparar: ca 100–500 kWh/år

Investera i ett styr- och reglersystem

Att tänka på: Har man vattenburen el är det viktigt att termostaterna har rätt funktion, d v s att de kan reglera värmen i det enskilda rummet. Har man direktverkande el bör man byta ut gamla elradiatorer till nya med bimetalltermostater som är grovt kalibrerade. Installationen av ett styr- och reglersystem kräver en fackman.
Kostnad: 7 000–15 000 kr
Sparar: ca 1 000–3 000 kWh/år

Tilläggsisolera vindsbjälklag

Att tänka på: Se till att vindsbjälklaget är tätt. Ju mer välisolerat vindsbjälklaget är, desto värre blir konsekvenserna om varm fuktig inomhusluft tillåts läcka in i vindsbjälklaget. För att minska risken för fuktskador ska vindsbjälklaget vara så lufttätt som möjligt. Ett mindre undertryck i ventilationen bör också eftersträvas. I byggnader som värms med eldstäder som olja, ved eller pellets brukar som regel undertrycket uppstå som en naturlig följd av eldningen. Vid frånvaro av eldstad kan undertryck skapas med hjälp av frånluftsfläktar.
Kostnad: ca 10 000–15 000 kr
Sparar: ca 1 500–2 500 kWh/år

Installera en spiskassett (dubbelmantlad)

Att tänka på: Spiskassett installeras i en befintlig murad spis eller så muras en ny. Följ installations- och eldningsanvisningarna noga. Har man kunnighet kan man göra installationen själv, men slutbesiktning måste alltid göras av en sotare oavsett om du gjort arbetet själv eller låtit en fackman göra det.
Kostnad: 7 000–15 000 kr
Sparar: ca 1 000–3 500 kWh/år

Kakelugn

Att tänka på: Kontrollera med kommun/byggnadsnämnd om det föreligger några restriktioner/förbud för användande av eldstäder (vid nyinstallation av eldstad). Gäller speciellt i tätorter och detaljplanerat område. Om osäkerhet råder angående skorstenens skick, anlita sotare för provtryckning av skorstenen.
Kostnad: 40 000–10 0000 kr
Sparar: ca 2 000–4 500 kWh/år

Pelletskamin

Att tänka på: Kontrollera med kommun/byggnadsnämnd om det föreligger några restriktioner/förbud för användande av eldstäder eller vid nyinstallation av eldstad. Gäller speciellt i tätorter och detaljplanerat område. Om osäkerhet råder angående skorstenens skick, anlita sotare för provtryckning av skorstenen.
Kostnad: 10 000–40 000 kr
Sparar: ca 1 000–3 500 kWh/år