PixelImage

Elkostnader: Därför är din elräkning så hög

Frågor och svar om elpriset och elmarknaden

Att vara villaägare och få höga elräkningar tycks nästan vara en naturlag. I tidningarna står det ofta att elpriserna är låga, men samtidigt är nog de flesta av oss överens om att det inte märks överdrivet mycket på elräkningen, om ens något. Villaägarnas energiexpert förklarar elmarknaden.

Porträtt Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef, VillaägarnaNaturligtvis kan du minska elkostnaden genom att dra ner på förbrukningen och regelbundet se över ditt elavtal, men kanske upplever du trots detta att elräkningen ändå ligger kvar på en hög nivå?

För att få en inblick i hur elmarknaden fungerar har vi pratat med Jakob Eliasson, energipolitisk expert och samhällspolitisk chef hos Villaägarna (bilden).

Hur kan elfakturan vara hög samtidigt som elpriserna är låga?

- Det enkla svaret på frågan är att elpriset bara är en del av din totala kostnad. Utöver själva elpriset tillkommer handlarens påslag, kostnader för elcertifikat, punktskatt på elen och till sist, som grädde på moset, moms på alltihop – även skatten! Dessa påslag utgör 40-60 % av din elräkning beroende på vilket pris som sätts på den nordiska elmarknaden, Nordpool.

Så det är främst skatt och avgifter, alltså politiska beslut, som ligger bakom villaägarnas konstant höga elräkningar?

- Ja, absolut, den småhusägare som lider av höga elräkningar bör ha klart för sig att det är politiska beslut som styr storleken på elräkningen. Tillgången på el i framtiden – och därmed priset på Nordpool – styrs av tillståndsbeslut och subventioner av vissa kraftslag. Punktskatten på el och momsen är skatter som bestäms av Riksdagen.

- Det kan också vara bra att känna till att småhusägarna idag bär en tung elskattebörda på sina axlar. Om vi vänder blicken mot den elintensiva industrin så behöver de varken betala elskatt eller moms, så det är hushållen – och då framför allt småhusägare – som betalar. På så sätt är elskatten en slags fastighetsskatt; den är förknippad med husägande och tar ingen hänsyn till exempelvis hushållets inkomst. När regeringen nu höjer den innebär det att elräkningen stiger med ungefär en tusenlapp per år för en vanlig småhusägare.

Men beror inte de höga elräkningarna också på att elmarknaden fungerar ganska dåligt?

- Nej faktiskt inte, elmarknaden fungerar i stort sett ganska bra, måste jag säga. Vi har ett system med marginalprissättning vilket innebär att det är den för tillfället dyraste kilowattimmen (strömmen) som sätter priset för all el. Det kan låta konstigt, men det är inte nödvändigtvis en dålig sak.

Elen har prissatts på detta sätt sedan avregleringen på 90-talet. Syftet var att kunderna inte skulle tvingas betala för kraftverk som bara stod och samlade damm, utan bara för den el de faktiskt använde. Sedan dess har överkapaciteten försvunnit på marknaden, vilket är bra för alla. Nackdelen är att priserna ibland varierar kraftigt, vilket kan upplevas som otryggt.

Tycker alla experter att elmarknaden fungerar bra?

- Nej inte alla, det finns de som menar att den nordiska marknaden bör förändras i grunden, men då handlar det främst om att kunna möta den framtida mer väderberoende produktionen av el från våg, vind och solkraft. En sådan marknad skulle byggas upp kring att kunderna köper försäkringar mot leveransavbrott på grund av att utbudet tidvis kan vara för litet, detta för att möta efterfrågan. De flesta bedömare är dock ense om att det inte behövs en sådan marknad, och att den marknad vi har idag fortfarande fungerar.

Är det svårt att påverka energipolitiska beslut?

- Politik är ett maraton, så ja, det är svårt. Men inte omöjligt. Villaägarna håller en hög profil i debatten och lyfter småhusägarnas intresse. Genom att diskutera energipolitik regelbundet med politiker och myndigheter samtidigt som vi lyfter våra frågor medialt säkerställer vi att småhusägarnas röst blir hörd.

Har Villaägarna haft några framgångar?

- Vad gäller elräkningar så har vi två stora framgångar på elnätsidan. Regelverket har tack vare vårt arbete skärpts när det kommer till värderingen av näten; tidigare gick det att ta betalt för gamla nät som om de vore nya. För det andra har vi drivit igenom en granskning av vilka vinstnivåer som tillåts i elnäten.

Energimarknadsinspektionen ska – som vi länge jobbat för – föreslå skärpningar av den så kallade kalkylräntan, som bestämmer hur mycket vinst elnätbolagen gör per investerad krona. Vi kommer att fortsätta det arbetet så länge som krävs för att få rimliga priser i elnäten.

Fakta elcertifikat

Infördes 2003 för att öka elproduktionen från förnyelsebara energikällor. Alla som säljer el måste ha en viss mängd elcertifierad el. Kostnaden för detta läggs på som ett extra påslag på elräkningen.

Fakta Nordpool

Nordens börsmarknad för el. Här möts elproducenter och elleverantörer för att dagligen fastställa priset på elen.

Medlemsrabatter inom el och energi

Här hittar du dina medlemsrabatter inom Energi, bränsle och förbrukning

Här hittar du dina medlemsrabatter inom Energi & anläggningar