PixelImage

Energipolitik: 7 frågor och svar

Energipolitik: 7 frågor och svar

Vi pratar med Villaägarnas samhällspolitiska chef och energiexpert Jakob Eliasson, om vad som står på dagordningen under höst och vinter 2016-2017.

Porträtt Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef, Villaägarna1. Vilken är den viktigaste frågan för villaägare, när det gäller energipolitik?

– Regeringens aviserade höjning av elskatten kom som något av en kalldusch för småhusägare. Elräkningen höjs också av de utvidgade elcertifikaten. Villaägarnas förutsägelse när regeringen Löfven tillträdde var att detta skulle hända, men det är ändå tråkigt att få rätt ibland.

2. Vad kan man själv göra för att påverka sina kostnader för el och värme?

– Tre saker: se över elavtalet, täta läckande dörrar och fönster och gå med i Villaägarnas Facebook-grupp Lägre elpriser nu. Det bästa sättet att på allvar sänka sin elräkning är faktiskt att försöka påverka de politiska besluten som ligger bakom det som hamnar på din elräkning.

3. Har du några spådomar inför vintern – kommer elräkningen att rusa i höjden eller kommer vi ha fortsatt förhållandevis låga elkostnader?

– Jag ser inga uppenbara tecken på att elpriserna skulle stiga dramatiskt, men det är svårt att sia. Nederbörd, temperaturer, kärnkraftverkens tillgänglighet och konjunkturen påverkar elpriset.

4. Vilka frågor jobbar ni med hos Villaägarna, när det gäller energi?

– Reglerna för prissättning av elnäten är en stor fråga. I dagarna träffar vi åter företrädare för regeringen för att diskutera detta. Även de oskäliga villkor och priser som elbolagen tar ut av de konsumenter som har avtalsformen "anvisat avtal" är en stor fråga. Anvisat avtal är det avtal du får om du inte aktivt väljer ett rörligt eller fast pris.

5. Många pratar om solenergi, hur ser trenden ut? Betalar det sig?

– Det kan faktiskt löna sig i vissa fall, men man måste räkna noggrant på den saken. Det finns också en osäkerhet vad gäller huruvida man får ut stödpengar i rimlig tid.

6. Mikroproduktion av el, är det något vi kommer att se mer av?

– Inte osannolikt. Det var mycket tal om det i Almedalen i år. Än så länge är det dock mest något för entusiaster, men det kan ändras om det finns politisk vilja.

7. Generellt, vilket är det bästa sättet för oss enskilda att bidra till minskad klimatpåverkan?

– Där är mitt svar: flyg mindre och ät sundare. Det ger effekt på flera sätt. Hur mycket el du använder spelar däremot ingen roll, eftersom handeln med utsläppsrätter, som sker på EU-nivå, styr mot i förväg uppsatta mål som inte påverkas av elanvändningen.

Dags att skrota energideklarationen?

Det är nu tio år sedan vi fick en lag om att alla hus ska utvärderas via en energideklaration. Lagen innebär att så fort du som husägare ska sälja eller hyra ut ditt hem, eller om du bygger nytt, måste du se till att det finns en energideklaration som spekulanten kan ta del av. Där ska finnas uppgifter om byggnadens energianvändning samt eventuellt förslag på åtgärder för att minska husets energianvändning.
Syftet med att införa krav på en energi-deklaration var att främja en effektiv energianvändning. Men har det verkligen fått den effekten?

Porträtt Anna Werner, samhällspolitisk analytikerAnna Werner (bilden), samhällspolitisk analytiker på Villaägarna, menar att systemet med energideklarationer inte har haft någon reell energibesparande effekt – trots att det har inneburit stora kostnader för Sveriges alla fastighetsägare. Som husägare tvingas man idag anlita dyra konsulter som ändå inte kan ge några konkreta förslag på energibesparingsåtgärder som är kostnadseffektiva.

– Det borde gå att hitta en billigare, mindre byråkratisk lösning där fastighetsägaren själv kan sammanställa en energideklaration.

Under hösten inleder regeringen förhandlingar med EU om reviderade energieffektiveringsdirektiv, och Anna Werner menar att en oberoende utvärdering av systemet med energideklarationer måste till innan dess.

– Det är dags att se över kravet på energideklaration som det är utformat idag. Vi vill ha en genomlysning av nytta för köparen, nytta för säljaren och kostnad för säljaren. Det vore även intressant att veta hur stor marknaden för energi-deklarationer är och vad konsultfirmornas marginaler på tjänsten är.

Text: Lotte Ivarson Sandén