PixelImage

Värmepump: Fel på värmepumpen? Gör så här!

Fel på värmepumpen? Gör så här

Värmepumparna blir allt bättre, med färre fel. Men de kan ändå krångla. Som ägare av en värmepump kan du göra en enklare felsökning, som kan avslöja de mest sannolika felen.

Bild på värmepump uppsatt på utsidan av gult trähus

Hela 82 000 fel och misstänkta driftstörningar på värmepumpar har samlats in och analyserats av forskaren Hatef Madani vid KTH i Stockholm. Detta stora antal betyder dock inte att värmepumparna är en speciellt feldrabbad teknik. Felen har nämligen samlats in under en tioårsperiod.

Elektroniken ofta felet

Sätter man felen i relation till över ­en miljon installerade värmepumpar, så blir inte felfrekvensen särskilt hög. Många av felen inträffade dessutom under garantitiden, vilket gör att ägaren åtminstone slapp stå för kostnaden. Krångel med bristande värme och varmvatten slipper man dock inte undan.

Hatef Madanis analys visar att några typer av fel är betydligt vanligare. På samtliga värmepumpstyper sticker elektroniken ut som mest drabbad. Det är fel som många gånger är svåra att härleda, då symptomen kan vara vitt skilda.

Exakt varför elektroniken är så utsatt är svårt att fastställa, men det finns några tänkbara orsaker förklarar Jan-Erik Nowacki, teknisk expert hos Svenska kyl & värmepumpsföreningen.

– Det kan vara åska, det kan vara störningar i elnätet. Värmepumpen är ju utsatt på samma sätt som hemelektronik och datorer.

Allt bättre skydd

Tillverkarna är dock medvetna om elektronikens känslighet.

– Våra styrsystem har idag skydd mot i princip all yttre påverkan såsom fukt, värme och kyla, spänningsvariationer på elnätet, och har även skydd mot felaktig inkoppling. Komponenterna väljs med krav på en livslängd av minst de 20 år som övriga huvudkomponenter i en bergvärmepump är beräknade till, uppger Styrbjörn Drugge vid värmepumpstillverkaren IVT.

Dyrt att byta kompressor

Det fel som leder till störst kostnad efter garantitidens slut är byten av kompressor, enligt Hatef Madanis undersökning. Dock hör inte kompressorfel till de mer frekventa felen.

– Byte av kompressor kan kosta upp­emot 20 000 kr, upplyser Jan-Erik Nowacki.
Som skydd mot höga reparationskostnader rekommenderar han specialförsäkringar som kan täcka upp självrisk och åldersavdrag i den vanliga hemförsäkringen.

Om nu villans värmepump börjar konst­ra är det ju en fördel att man som ägare på ett ungefär kan peka ut felet. Hur de vanligaste felen kan identifieras framgår på nästa sida.

Åtgärda felen själv?

Vissa fel är så enkla att fixa att man kan åtgärda dem själv, om man är någorlunda händig. Är felet mer allvarligt, så kan det vara bra att åtminstone kunna ge en hint om felets troliga orsaker när man ringer efter servicefirman.

Om man själv tänker försöka åtgärda felen, gäller det dock att gå varsamt fram, varnar Jan-Erik Nowacki.

– Jag vill verkligen seriöst varna för att ge sig på någonting i värmepumpen som man inte förstår.

Det kan noteras att värmepumpstillverkarna har egen mjukvara som ska kunna hitta fel. Men de tycks behöva hjälp att förbättra dessa. Hatef Madani vid KTH håller på med utveckling av ett nytt diagnos­verktyg, vilket han gör i samverkan med tillverkarna.

– Om två år har jag säkert framme en enklare prototyp, om fem år hoppas jag det finns en riktigt bra produkt som kan diagnostisera fel.

Text: Björn Åslund

Värmepump: Symptom och möjliga lösningar