PixelImage

Värmepump: Symptom och lösningar på problem

Värmepump: Symtom och möjliga lösningar på problem

Elektronik

Symptom: Alla möjliga symptom, som är svåra att förklara. Det kan vara att styrsystemet uppträder konstigt med underliga värden. Brända svarta elektronikkomponenter kan avslöja att åskan slagit ner.

Lösningar: Försök inte själv, kalla på service.

Temperaturgivare

Symptom: Någon temperatur är orimlig. Exempelvis är köldbärartemperaturen +20 °C eller framledningstemperaturen +20 °C när värmepumpen går på vintern.

Lösningar: Detta kan bero på att temperaturgivaren lossnat från sitt fäste. Försök att hitta var den skulle sitta och sätt fast den. Om temperaturangivelsen är t ex 10 000 °C eller exakt 0 °C är sensorn trasig och måste bytas av serviceperson.

Vätskecirkulationen fungerar inte (bergvärme)

Symptom: Låg- eller högtryckspressostaten (tryckvakten) löser ut. Felmeddelandet kan vara t ex "LP" eller "HP" eller "tryckvakt".

Lösningar: Det kan finnas luft i systemet på radiatorsidan eller på köldbärarsidan. Om det saknas vätska eller tryck bör man först leta efter orsaken. Man kan fylla på mindre mängder vatten en gång – men om det bara försvinner finns sannolikt en läcka.
I högpunkter i systemet bör man sätta in -automatiska avluftare vid nästa servicebesök.

Fläktar (endast luftvärmepumpar)

Symptom: Oljud från utomhusdelen.

Lösningar: Det kan bero på att fläktvingarna går emot is som bildats. Stoppa omedelbart pumpen och avfrosta. Det kan också bero på skräp eller löv. Rensa i så fall bort skräpet.

Avfrostning (endast luftvärmepumpar)

Symptom: Hela utomhus-delen är proppfull med is.

Lösningar: Avfrosta med varmt vatten en gång. Försök aldrig spetta bort isen. Om problemet återkommer, kalla på service.

Tryckvakt (endast luft/vattenvärmepump)

Symptom: Värmepumpen står still med felmeddelande typ "Lågtryck LP", "Låg tryck förångning", "LP-pressostat" eller liknande.

Lösningar: Kontrollera om utomhusdelen frusit. Om den har gjort det, avfrosta med varmvatten en gång – kalla på service om det sker igen. Om det varit extremt kallt ute kan det räcka med att bara återställa tryckvakten.

Växelventil (bergvärme och frånluft)

Symptom: Radiatorerna blir väldigt varma och det blir oförklarligt varmt inomhus. Värmepumpen kan också lösa ut på högtrycksvakten och tappvarmvattnet är då varmare än normalt – men huset kallt.

Lösningar: Växelventilens funktion är att växla mellan matning av radiatorkretsen eller varmvattnet. Hittar man ventilen, kan man i vissa fall vrida av den lilla motor som sitter där med bajonettfattning och sedan "motionera" stiftet som sticker in i ventilen och som ibland bara fastnat. Har motorn brunnit är det förstås ingen idé; inte heller om ventilen är av annan konstruktion (nyare värmepump).

Text: Björn Åslund

Fel på värmepumpen? Gör så här