PixelImage

Solceller: Bra eller dåligt?

Solceller – bra eller dåligt?

Det blir allt mer populärt att installera solceller. Men hur lönsamt är det, och vilka för- och nackdelar finns?

Solceller är billigare än någonsin. Ett lågt världsmarknadspris och en växande svensk marknad har drivit ner priserna.

Genomsnittspriset för en nyckelfärdig takmonterad solcellsanläggning ligger idag på omkring 114 000 kronor men priset varierar beroende på anläggningens storlek och hur mycket jobb som krävs för att installera panelerna.

Länsstyrelsen ger installationstöd

Vad du får betala i slutänden beror också på om du skickar in en ansökan om installationsstöd till länsstyrelsen. För att gynna solceller har regeringen infört ett stöd som täcker 20 procent av din installationskostnad på maximalt 1,2 miljoner kronor. Men väntetiden är lång. Skickar du in din ansökan idag får du räkna med att det tar minst två år innan pengarna kan räknas hem. Regeringens årsanslag räcker inte till och på länsstyrelserna ligger ansökningar på hög.

Det är inte heller säkert att stödet kommer att finnas kvar. Energimyndigheten vill nämligen ta bort stödet till privatpersoner. Regeringen har dock inte lämnat något besked om hur de tänker göra.

Rotavdrag för solceller

Det går också att få rotavdrag 30 procent för arbetskostnaden. Tyvärr kan du inte få både investeringsstöd och rotavdrag, utan du måste välja något av alternativen. Antingen ett mindre men säkrare rotavdrag nu, eller ett osäkrare men större installationsstöd om några år. Som småskalig elproducent har du också rätt till ett skatteavdrag på 60 öre per kWh för den el du producerar.

Lönsamt med solceller?

Är det då lönsamt att installera solceller? Det beror på vilka antaganden du gör.

Med antaganden om att varje installerad Watt kostar 15,2 kronor, att 1 kW ger 1000 kWh per år (alltså 1000 "fullasttimmar" per år), ett elpris på en krona inklusive skatt och moms, att hushållet använder all el som solcellerna producerar och därmed slipper köpa lika mycket från en elhandlare, kalkylränta på 3 procent och avskrivningstid 25 år så blir resultatet drygt 800 kronor i vinst per år.

Med andra antaganden förändras resultatet. Längre livslängd på anläggningen, lägre kalkylränta och högre elpris förbättrar kalkylen. Det omvända försämrar den. Högre installationskostnader försämrar naturligtvis också kalkylen.

Fördelar med solceller

Miljövänligt. Priset på solceller har gått ner. Det går att sälja överskottet av producerad el.

Nackdelar med solceller

Osäker investering vars lönsamhet beror på flera okända faktorer.