PixelImage

Solceller: En osäker affär

Solel - en osäker affär

Många villaägare vill installera solcellsanläggning och sälja överskottet till sin elleverantör. Men momsreglerna är oklara och regeringens satsning på subvention har blivit försenad efter backning från EU.

Antalet solcellsanläggningar hos villaägare ökar. Energibolagen har hakat på trenden och många erbjuder paket med solcellspaneler och installation. Dessutom lovar de att köpa överskottselen till ett bra pris. Men det dröjer länge innan investeringen lönar sig till följd av priset på själva anläggningen, även om priserna är på väg ner. Det är också endast en mindre del av energibehovet i en villa som kan täckas av egen solenergi. Många förbiser också kringkostnaderna utöver installationen.

Dessutom har de statliga investeringsbidragen successivt trappats ner, från 60 till 45 procent för att nu utgöra 35 procent fram till 2016. Efterfrågan blev för stor och pengarna räckte inte till alla som sökte.

Sverige ligger efter

Regeringen är på hugget och vill att andelen solkraft ska öka. Regeringen la i början av året en proposition om en statlig subvention på 60 öre per kilowattimme för mikroproducenter, alltså småskaliga producenter som exempelvis villaägare. Men i juni kom EU:s besked att detta sannolikt skulle strida mot EU-reglerna.

Därför arbetas nu förslaget om. Enligt energiminister Anna-Karin Hatt handlar det om mindre justeringar, men följden blir att subventionen kan träda i kraft först den 1 januari 2015. Vid ett eventuellt regeringsskifte gäller det dessutom att det fortfarande finns majoritet för förslaget.

Många villaägare har upptäckt att det inte var så lätt och förmånligt som det såg ut på papperet när elbolagens locktoner började dimpa ner, trots att priserna på själva solcellsanläggningen sjunker.

Lagändring ställer till det

Förvirringen bottnar i en svensk lagändring 2013, enligt Skatteverket.

– Den 1 juli 2013 beslutade riksdagen om ändring i momslagen. Tidigare sa lagen att viss verksamhet, under 30 000 kronor, inte var momspliktig. När gränsen 30 000 kronor togs bort blir det moms från första kronan, säger Kerstin Alvesson, som är rättslig expert på Skatteverkets rättsavdelning.

Skatteverket har tidigare inte haft synpunkter specifikt på elproduktion från solcellsanläggningar, men sedan kom en dom från EU-domstolen som konstaterade att leverans av el till nätet från solceller är att betrakta som ekonomisk verksamhet. Den domen går inte att misstolka, enligt Kerstin Alvesson.

– Vi vill inget hellre än att detta ska kunna lösas på ett bra sätt men det är regering och riksdag som har möjligheten att införa en beloppsgräns, t ex 30 000 kronor, igen. Vi har hittills legat lågt men vi kan inte annat än konstatera att det troligtvis finns en skyldighet att registrera sig och betala moms, säger Kerstin Alvesson.

Skriftlig information

Efter alla frågor från allmänhet och medier gav Skatteverket i juni skriftlig information om beskattningskonsekvenser för solcellsanläggning på villa. Där framgår det också att energiskatt och inkomstskatt i de flesta fall inte behöver bli aktuellt för den vanliga villaägaren.

Under tiden hanterar elbolagen frågan på olika sätt.

Text: Marianne Hühne von Seth
Bild: Colourbox

Läs mer

Miljönyttan viktigare än vinst för villaägaren Percy Nessling i Helsingborg